Tags

EU: Controlesysteem voor de rechtsstaat (ANP, buitenland/Trouw, 18-7-19)

‘Om schendingen van de rechtsstaat in de EU snel te signaleren, zet de Europese Commissie een monitormechanisme op voor EU-landen. Landen die uit de pas dreigen te lopen met de onafhankelijke rechtspraak, rechtsbescherming of schending van de mensenrechten kunnen dan tijdig gecorrigeerd worden. Brussel ligt vaak in de clinch met Polen, Hongarije en Roemenië over kernwaarden van Europa. Het mechanisme lijkt op de methode om begrotingsdiscipline te handhaven, met beoordelingen en een jaarrapport.

Uitstekend dat ‘Brussel’ dit heeft georganiseerd en nu bezien of dit systeem goed en effectief gaan functioneren en ook hoe dit gaat uitpakken! Hoe kan dit systeem mankementen ontdekken en aan de kaak stellen? We zijn benieuwd naar de bevindingen!

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/690/articles/936978/11/3