Tags

Stelling: Om principiële redenen – regentenmentaliteit van de Raad dient te worden afgestraft – had ik mij voorgenomen om deze kandidaat-voorzitter van de Commissie niet te steunen, maar na beluistern van haar slottoespraak, ben ik tot de overtuiging gekomen dat we met een wonderlijk fenomeen te maken hebben: namelijk dat door machtswellust van de Raad een warm en gedreven politica uitgeschakeld zou worden. Omdat ik me bewust ben van de spagaat waarin Von der Leyen gevangen zit, – haar leven zal afgelopen week volledig overhoop zijn gegooid – zou ik juist van haar persoonlijke visie – waarvan het nog maar de vraag is wat ze daarvan kan verwezenlijken als de toch verkozen wordt en dat ook haar eigen nationale achterban zich door haar niet gerepresenteerd zal voelen, toch onder deze merkwaardige omstandigheden de ideale voorzitter zou kunnen zijn als ze haar strijdbaarheid weet vast te houden. Haar lichaamstaal verraadde veel: wat een energie en idealisme! Beter dan welk parlementariër dan ook, hetzij op EU- dan wel op nationaal niveau.

‘De kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen heeft dinsdag met een hoop beloftes nog één keer geprobeerd voldoende Europarlementariërs achter zich te krijgen, vooral aan de linkerkant van het Europees Parlement. Dinsdagavond wordt in Straatsburg over de Duitse politicus gestemd.

Net zo veel mannen als vrouwen in de Europese Commissie, initiatiefrecht voor het Europees Parlement (EP), transnationale kieslijsten, een Europees minimumloon, een belasting voor grote techbedrijven en een klimaatneutraal continent in 2050; aan beloftes is er dinsdagochtend in het EP in Straatsburg zeker geen tekort.

De vraag is uiteraard in hoeverre deze beloftes waargemaakt kunnen worden. Von der Leyen moet naast het EP ook de lidstaten (de Raad) meekrijgen. In sommige gevallen, zoals in het geval van belasteringen, is er zelfs unanimiteit voor nodig.

De beloftes zijn duidelijk gericht op het progressieve centrum en de centrumlinkse vleugel van Europees Parlement: de liberalen en de sociaaldemocraten. Aangezien radicaal-rechts, -links en de Groenen al hebben aangegeven tegen Von der Leyen te zullen stemmen, heeft ze de steun van de sociaaldemocraten en liberalen hard nodig. Parlementariërs uit die partijen hebben dan ook overwegend positief – soms zelfs enthousiast – op de plannen van Von der Leyen gereageerd.

“Er zitten een aantal elementen in die progressieve kiezers zullen aanspreken”, aldus de Nederlandse PvdA’er Kati Piri. “Als u wordt gekozen, zal de PvdA u daarin steunen.”

Een stuk kritischer dan haar meeste liberale fractiegenoten was D66’er Sophie in ‘t Veld, die zich hardop afvroeg of Von der Leyen niet “net als haar voorgangers het schoothondje van de lidstaten” wordt.

Of de beloftes van Von der Leyen genoeg zijn, zal dinsdagavond blijken. Vanaf 18.00 uur wordt er gestemd.

Addressing the climate crisis; minimum wage for all European workers; fair taxation; defending our values and upholding the rule of law: these are things I promised voters in the electoral campaign. Good to see they are part of @vonderleyen’s programme.

TimmermansEU
09:40 – 16 juli 2019
Steun vanuit rechts nu minder waarschijnlijk
Dat de beloftes naar links zijn geschoven, is ook de ECR opgevallen – de conservatieve fractie waartoe ook Forum voor Democratie behoort. Steun vanuit die hoek leek eerder nog mogelijk, maar lijkt nu minder waarschijnlijk. “De standpunten zijn flink gewijzigd”, aldus de Italiaan Rafaelle Fitti. “Het is allemaal erg verwarrend, en er wordt bovendien nergens gezegd hoe u al die beloftes wilt waarmaken.”
“Ze heeft eigenlijk alleen geprobeerd om links tevreden te stellen”, zegt ECR-parlementariër Hermann Tertsch. “U bent nu een cordon sanitaire aan het samenstellen. U bent hetzelfde als Timmermans.”

Vanuit de rechterkant van het EP klonk er ook veel kritiek op het huidige functioneren van Von der Leyen, als Duitse minister van Defensie. Von der Leyen is omstreden in Duitsland. Volgens critici verkeert de Bundeswehr (de Duitse krijgsmacht) door haar beleid in vreselijke staat.

Spitzenkandidaten op de lange baan

Tijdens de verkiezingen beloofden de grootste Europese partijen dat een van hun topkandidaten de nieuwe voorzitter van de Commissie zou worden. De Europese regeringsleiders dachten daar echter anders over, waardoor er nu wordt gestemd over Von der Leyen, die niet een van de topkandidaten was.

Hoewel een meerderheid van de Europarlementariërs vóór de Europese verkiezingen nog zei dat de nieuwe voorzitter van de Commissie een van de topkandidaten (de ‘Spitzenkandidaten’) moest zijn, lijkt een meerderheid nu te accepteren dat dat niet gaat gebeuren. De liberalen – die sowieso al niet echt overtuigd waren van dit systeem – lijken blij te zijn met de steun voor de door hen voorgestelde hervormingen (transnationale kieslijsten).

De sociaaldemocraten lijken voor nu hun verlies te nemen. “Met de Spitzenkandidaten is het ons niet gelukt. Dat neemt niet weg dat we de handdoek niet in de ring gooien”, aldus Iratxe García Perez namens de sociaaldemocraten. Ze wil dat het systeem de komende jaren verder wordt uitgebouwd.

De uitslag is nog niet bekend, maar hier is wel een talent naar boven komen drijven en het was een genot om haar betoog te beluisteren. Zij kan de koevoet zijn die de vastgeroeste verhoudingen binnen het EP kan doorbreken. Ik ga voortaan alleen EP-debatten aangezien Kamerdebatten van een afgrijselijke kwaliteit zijn zonder enige persoonlijke warme en idealisme. Von der Leyen kan van de Commissie een intelligente machine maken en de gelijkte ratio en technocratie veranderen in een geliefde Commissie. En zo een waarlijk tegenwicht bieden aan de Raad. 

Mocht zij verkozen worden dan kan op de basis van deze toespraak druk op haar worden uitgeoefend om haar woorden van vandaag waar te maken. In dat geval heeft de EU gewonnen door een bizarre procedure die niet voor herhaling vatbaar is. En mocht ze zich toch ontwikkelen als een duplicaat van Juncker, die wordt ze vanzelf deze plaats consequent de grond ingeboord als het bewijs dat ze zich uiteindelijk toch laat leiden door de multinationals en de gevestigde orde. In dat geval heeft ze zich marionetje getoond van Macron die haar naam noemde en dan zal de EU naar de afgrond worden gedirigeerd door blogs die hier geschreven worden. Het tandem Von der Leyen & Timmermans (op dezelfde positie van de voorgaande Commissie) maar hij kan zich nu zo vrij voelen dat hij harder kan optreden tegenover saboteurs van de Unie. Het kan dus een schitterend team worden. 

https://www.nu.nl/europese-verkiezingen-2019/5965970/von-der-leyen-lonkt-naar-centrumlinks-in-laatste-speech-voor-eu-stemming.html