Tags

Wat ze aan de talkshowtafels niet vertelden over Ursula von der Leyen (Ko Colijn, Vrij Nederland, 3-7-19)

‘Wat maar weinig mensen weten is hoe de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, al jaren samen met collega-vriendin Jeanine Hennis-Plasschaert stilletjes werkt aan de integratie van de Nederlandse en Duitse krijgsmacht. (En dat ze plagiaat pleegde.)

‘Het is dus Ursula von der Leyen, en niet Frans Timmermans, die voorzitter wordt van de Europese Commissie. De Duitse Von der Leyen werd als een grote onbekende gepresenteerd: het was nogal beschamend hoe het luie journaille en de kletsende klasse aan talkshowtafels niets anders wist te vertellen dan dat ze een dark horse was, met een niet al te gelukkige baan als minister van Defensie in Duitsland, van ‘christendemocratische huize’ is, een vrouw is en zeven kinderen heeft.

Het is nog afwachten of zij de nieuwe voorzitter wordt van de Commissie, want het zou een blamage zijn voor het Europees Parlement als zij deze gevolgde procedure niet op de spits zouden drijven en de plannen van het transitieteam niet terug zouden sturen met de eis om deze procedure eerst af te wijzen.

‘Op zijn minst had men op kunnen merken dat Von der Leyen misschien nog wel Europeser is dan Jean Claude Juncker, dat ze een vriendin van onze vorige minister Jeanine Hennis-Plasschaert is, en misschien mentaal wel half-Nederlands kan worden genoemd. Samen vormden ze proestend de afdeling girlpower in de Navo en werkten ze stilletjes aan de integratie van het Nederlandse en de Duitse krijgsmacht.

‘Alleen al onze landmacht is via meer dan driehonderd projecten innig verweven met de Duitse, blikvanger is de Luchtmobiele Brigade die geïntegreerd is met Division Schnelle Kräfte en onder gemeenschappelijk commando in Duitsland staat. Von der Leyen en Hennis zetten in februari 2016 hun handtekening onder een vergaande militaire samenwerkingsovereenkomst waarmee de Duitse marine medegebruiker werd van de Karel Doorman, een logistiek ondersteuningsschip en het Seebataillon van de Duitse marine wordt opgenomen in de Koninklijke Marine.

‘Von der Leyen irriteert – ongetwijfeld ook meer dan haar voorganger Juncker – de Verenigde Staten door net als Nederland niet te kunnen (of willen) voldoen aan de Navo-afspraak dat iedere lidstaat in 2024 2 procent van zijn bruto nationaal product aan defensie moet uitgeven.

‘Op de laatste jaarlijkse veiligheidsconferentie in München beet ze, in bijzijn van de Amerikaanse vice-president Mike Pence die Europa nog eens flink de les las, flink van zich af en bitste dat de Navo niet alleen over ‘cash’ maar ook over ‘decency and dependability’ ging.

‘In grote harmonie met Duitsland zal Nederland niet aan die eis van 2 procent voldoen. We bungelen samen gezellig een beetje in de onderste gelederen met nauwelijks meer dan 1 procent, en zien meer heil in Europese samenwerking of een kleinere samenwerking (zoals een Nederlands-Duitse) waar nog veel te winnen valt.

‘Hinderlijker is een oude plagiaataffaire die Frau Doktor Von der Leyen zal blijven achtervolgen.

‘Von der Leyen heeft ook formeel verzet in de Navo aangetekend tegen het idee om obsessief aan de 2%-norm vast te houden, belangrijker is de output dan het geld dat je in defensie stopt. Daar willen Trump en Pompeo niets van horen. Helemaal boos zijn ze op de Frans-Duitse plannen om alvast aan een zesde-generatie gevechtsvliegtuig te werken, een Europese opvolger van de F-35 dus. Daar tekende Von der Leyen met haar Franse collega Florence Parly onlangs een overeenkomst over, die in Washington als een symbolische oorlogsverklaring wordt gezien.

‘Hinderlijker is een oude plagiaataffaire die Frau Doktor Von der Leyen zal blijven achtervolgen. In haar medische proefschrift uit 1990 zijn in 2015 door een internetplatform 27 plagiaatpassages ontdekt. Weliswaar is ze door een onderzoekscommissie van de universiteit van Hannover vrijgepleit, maar de manier waarop is steeds onbevredigend gebleven. De commissie concludeerde wel dat Von der Leyen ‘klarer Mängel’ konden worden verweten, zelfs ‘Fehler in der Form von Plagiaten’ maar ze mocht haar doktorstitel behouden want er was geen sprake van een ‘Täuschungsabsicht’.

Dit laatste voor de goede orde vastgesteld, maar waar Colijn eerder sprak van ‘lui journaille’, heeft hij in deze beschouwing aannemelijk gemaakt dat daarvan sprake is. Dan had Tusk ook maar niet met een konijn uit de hoge hoed moeten komen aanzetten. Maar wel zijn we ons nu als lezers en publiek bewust geworden hoe regentesk deze Europese Raad eigenlijk wel is, door plompverloren met deze Ursula op de proppen te komen. Zou zij Tusk ook hebben aangegeven dat dit geen fatsoenlijke gang van zaken was, hoewel er niets in de politiek fatsoenlijk is?

Wat ze aan de talkshowtafels niet vertelden over Ursula von der Leyen