Tags

Stelling: Waar het Europees Parlement op geheel anders wijze werkt dan onze Tweede Kamer – zoals bij ons medewetgever en in het EP niet, ook geen recht op initiatief en zelfs geen ministeriele verantwoordelijkheid – op EU-niveau bestuurdersverantwoordelijkheid – , verdient het aanbeveling om naast alleen de taak (samen met de Europese Raad) om voorstellen van de Commissie goed of af te keuren ook parlementair toezichthoudende opdrachten te mogen organiseren zodat en gerapporteerd kan worden, zoals in de afgelopen jaren over Turkije, voortaan ook conflictsituatie onafhankelijk te onderzoeken, zoals nu Italië. Dat zal de status van ingreep vanuit de Commissie vergroten. De Commissie komt immers met een bureaucratisch rapport, maar het EP zal met een politiek breedgedragen meerderheidsrapport dat de betrokken lidstaat onder feitelijke druk kan zetten.

Begrotingsruzie tussen Rome en Brussel laait weer op (CHRISTOPH SCHMIDT, redactie buitenland/Trouw, 6-6-19)

eurozone – De Italiaanse staatsschuld blijft maar stijgen. Brussel zet daarom een eerste stap in een lange strafprocedure.

Brussel en Rome stonden een tijdje met de ruggen naar elkaar, in de hoop dat hun begrotingsruzie vanzelf zou wegwaaien, maar nu heeft Brussel zich weer omgedraaid. De Europese Commissie acht de tijd rijp om een strafprocedure tegen Italië in gang te zetten wegens de buitensporig hoge, en nog steeds stijgende staatsschuld. In november zette de commissie ook al zo’n eerste stap, maar uiteindelijk stierf die procedure een vroege dood, tot ergernis van vooral Nederland.

De laatste cijfers over de Italiaanse overheidsfinanciën bevestigen echter de grootste vrees, en weerspreken de rooskleurige verwachtingen van de vorig jaar aangetreden populistische regering. De staatsschuld, die volgens de spelregels van de eurozone eigenlijk onder de 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) moet liggen, steeg van 131,4 procent in 2017 naar 132,2 procent vorig jaar. De commissie voorziet een verdere toename naar 133,7 dit jaar en 134,2 in 2020, een hardnekkige schending van de verplichting die schuld juist omlaag te krijgen.

Daarmee draagt de commissie Italië nu voor voor de zogeheten ‘buitensporig-tekortprocedure’, een proces dat helemaal aan het einde van de rit tot een boete kan leiden van 0,2 procent van het bbp, in het Italiaanse geval grofweg 3,5 miljard euro. In de geschiedenis van de eurozone is zo’n boete nooit uitgedeeld, ook al solliciteerden sommige landen (waaronder Frankrijk) er soms nadrukkelijk naar.

Ook in dit geval is het niet de Europese Commissie, maar zijn het vooral de andere lidstaten die de gang van zaken bepalen. Op hun reguliere vergadering van begin juli kunnen de ministers van financiën beslissen om de commissie-aanbeveling over te nemen en Italië inderdaad in het strafbankje te plaatsen. Rome kan dan worden verplicht bepaalde maatregelen te nemen om de staatsfinanciën weer gezond te maken. Als die aanbevelingen niet worden overgenomen, komt de boete dichterbij.

Lega-leider en vicepremier Matteo Salvini, bekend om zijn anti-EU-retoriek, zei gisteren dat nieuwe bezuinigingen zijn uitgesloten omdat die de economie zouden schaden. “De enige manier om de schuld uit het verleden terug te dringen, is belastingverlaging”, aldus Salvini.

De Letse Eurocommissaris Valdis Dombrovskis deed een zoveelste poging om uit te leggen dat de Italiaanse economie juist gesmoord wordt door die hoge schuld. “Italië betaalt net zo veel aan schuldverplichtingen als aan onderwijs”, aldus Dombrovskis . Per burger komt dat neer op 1000 euro per jaar. De commissie gaf gisteren ook België, Frankrijk en Cyprus een tik op de vingers wegens ongezonde overheidsfinanciën, maar het blijft vooralsnog bij die vermaning.

En dit soort ontwikkelingen draait altijd weer uit op groeiende kosten van en voor alle lidstaten tezamen. Dat moet eens afgelopen zijn.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/655/articles/914213/8/2

Advertisements