Tags

Niet functioneren? Jesse bedoelde: gehoorzamen (Opinie & Debat/nrc.nl, 1 juni)

‘En dan blijkt dat, eenmaal verkozen, daar helemaal geen ruimte is voor jou. De fractie moet een geoliede machine zijn. Je bent slechts verlengstuk van de partijleider. Die staat op de posters, die moet een bekende naam hebben en een sympathiek imago, en die kan eigenlijk geen afleidende karakters om zich heen gebruiken. Hij heeft alleen extra lichamen nodig om al zijn zetels te bezetten. Idealen of ideeën heeft hij zelf al genoeg. Een modern politiek leider zoekt vooral naar gehoorzame handen die unisono omhooggaan bij de stemming en op gezette tijden applaudisseren.’

Hier staat een mooi pleidooi voor een politiek bestel zonder politieke partijen, want die waren in emancipatorische tijden (tot aan de jaren ’70 nuttige instrumenten voor ‘politieke vorming’) maar daarna met een mondige bevolking niet meer. Daarom voldoet dit bestel ook niet meer. Zat Jesse Klaver dan verkeerd?

Nee, want deze versplinterde tijden vereisen als je toch actief deelnemer bent op het politieke toneel op hoogste niveau, discipline én voorbeeldig gedrag. Anders kun je je beter niet aanmelden. Ook ik ben korte tijd lid geweest van GL maar lidmaatschap opgezegd ten tijde van een stel puberale Kamerleden en na in totaal 4 partijlidmaatschappen had ik het verder wel gezien.

Waarom: Als je lang genoeg hebt meegelopen als gewoon partijlid dan weet je met welke spelregels je te maken krijgt. En als je niet al te streberig en ambitieus, dogmatisch en fanatiek activistisch bent aangelegd dan weet je op voorhand al dat je binnen partijkaders niets te zoeken heb. Ik heb dus maar één vraag aan Rosanne vanwege haar ‘goede vriend’ Zihni Özdil hoe lang hij gewoon lid van zijn partij was en dus genoeg ervaring had opgedaan?

Maar mijn conclusie luidt dus nu al dat dat niet lang genoeg is geweest om intuïtief al te kunnen voelen dat hij niet geschikt was voor die ‘bedrijfsvoering’. Dan had hij geweten dat je alleen als gedisciplineerde troep over de weg te marcheren om daarmee indruk te maken op het publiek. Én dat het teamplay is. En jezelf ondergeschikt maken aan de organisatie. Dat kunnen alleen autoritaire inborsten wat karakter betreft. Wees blij dat je je aan dat lot hebt kunnen onttrekken!

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/29/niet-functioneren-jesse-bedoelde-gehoorzamen-a3962063#msg=subscribed-via-emailwall