Tags

Hoe duurzaam is de stekkerauto? (Frank Straver, Redactie DUURZAAMHEID & NATUUR/Trouw, 4 mei 2019)

Op milieuvoordelen van de elektrische auto valt nog wel een en ander af te dingen. De productie van de accu bijvoorbeeld.

Elektrisch rijden is ‘groen’. Want terwijl brandstofauto’s CO2 en fijnstof de lucht in blazen, zijn elektrische wagens vrij van die vuile gassen. De lokale luchtkwaliteit vaart daar wel bij, net als het klimaat. Dat e-auto’s weinig geluid maken – ze ronken niet, maar zoémen – maakt ze tot een extra verantwoorde keuze. Zeker in drukke steden met industrie en herrie, zoals Amsterdam, is dat een verademing. Logisch dus, dat ook andere metropolen, in Azië en Europa, grootse plannen ontwikkelen voor elektrische mobiliteit.

Toch valt er op alle milieuvoordelen van e-auto’s nog wel iets af te dingen. De productie van de accupakketten voor auto’s heeft, achter de schermen, milieu-impact. Hetzelfde geldt voor de huidige, hoofdzakelijk vuile productie van de benodigde elektriciteit voor laadpalen.

Ook uitstoot

Om onnodige verwarring te voorkomen: elektrisch rijden is altijd milieuvriendelijker dan een benzine- of dieselauto. Ook nu al. Ondanks de nadelen halveren stekkerauto’s de CO2 -uitstoot ten opzichte van brandstofauto’s, aldus onafhankelijk kenniscentrum Milieu Centraal.

Dat neemt niet weg dat het produceren van een accu CO2 -uitstoot oplevert die bij de productie van een conventionele auto niet optreedt. Dat is 9 ton, becijferde TNO. “Die extra uitstoot is na 40.000 kilometer elektrisch rondrijden goedgemaakt”, zegt Marieke Reisinger, expert vervoer bij Milieu Centraal. De CO2 -impact is dus tijdelijk.

De accu’s bevatten de stof lithium. Bedrijven winnen die grondstof uit de bodem, in Zuid-Amerika vooral. Dat kan gepaard gaan met uitputting van de bodem, waarschuwde de Wereldbank. Regels en toezicht kunnen de milieuschade beperken. Lithiumwinning gebeurt bovendien nog met machines op olie en gas. Ook bevatten accu’s andere schaarse grondstoffen, zoals nikkel en kobalt.

Bovendien moet er nog een sluitend antwoord komen op de vraag: wat te doen met oude accu’s? Energiebedrijven gebruiken die nu opnieuw door er één grote batterij van te bouwen. Die kan opgewekte zonne- en windstroom bewaren, voor momenten zonder zon of wind. Innovatieve fabrieken werken ondertussen aan technieken om accu’s volledig te recyclen. “Technisch kan het, maar het is nog duur”, zegt Reisinger van Milieu Centraal.

Fossiele stroom

Verder is van belang op welke energie een stekkerauto rijdt. In de Nederlandse energiemix is stroom voor het leeuwendeel nog fossiel, uit steenkolen en aardgas. Nederland heeft slechts 7 procent groene stroom. Wie vuile stroom tankt, stoot met een stekkerauto, achter de schermen dus, ongemerkt toch CO2 uit. Dat verandert, als vuile kolen- en gascentrales sluiten.

Gunstig voor de beoogde opmars van elektrische voertuigen is dat het aanbod van groene stroom meegroeit. Dat is vooral te danken aan grote windparken die op de Noordzee verrijzen. Die dragen eraan bij dat in 2030, dus het jaar dat Amsterdam schone lucht wil hebben, 75 procent van alle Nederlandse stroom groen is. Energiebedrijven willen die windmolens bouwen, beloven ze in het Klimaatakkoord.

Die toekomstige bulk aan windenergie biedt ook kansen voor de productie van waterstof. Ook dat is een schone brandstof, die benzine en diesel kan uitbannen.

Autofabrikanten en overheden mikken nu vooral op elektrisch vervoer. Voor zware schepen en vrachtwagens, die te groot zijn voor een batterij, zien ze wel grote kansen voor waterstof.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/628/articles/897105/5/1