Tags

Een veelzijdig parlement, zonder mening (Christoph Schmidt, Brussel, katern de Verdieping/Trouw, 28-5-19

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/648/articles/909701/22/1

Geen uitgesproken overwinnaar van de verkiezingen, geen uitgesproken sterkste natiestaat, ‘charismaloze’ Weber tegenover overmaat aan charisma van Timmermans, maken dat ook de Europese Raad naast de Europese Commissie en EP een tweede viool moeten gaan spelen en dus een ideale statuur voor de EU zichtbaar wordt: de confederatie die de lidstaten tot overheersende politieke factoren maakt en er een EU van verschillende snelheden die al spontaan was ontstaan, nu gefixeerd en gestabiliseerd kan worden.

Kortom, dat Weber het aanzien van de Raad geheel onmogelijk maakt is duidelijk en dat Timmermans zware concessies moet worden om voorzitter moet worden, maakt dat hij ook ruimte krijgt om orde op zaken te stellen om uit deze bestaande chaos een nieuwe bestuursmodel/module te bedenken omdat alles noodzakelijkerwijs op de schop moet gaan, respectievelijk moet worden genomen.

Europa blijft die lappendeken (Patrick van IJzendoorn e.a., Opinie & Debat/de Volkskrant, 28-5-19)

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/653/articles/909687/23/1

EU hoeft zich niet te schamen aangezien de VS een even grote lappendeken is en dan maar te zwijgen van dictatuur China [1], waar iedereen onder controle van kunstmatige intelligentie en algoritmen zijn gebracht. Mondiaal houden ‘we’ elkaar dus perfect in evenwicht!

Noot 1: ‘Tibet staat niet meer op de Nederlandse China agenda. De China Strategie die Minister Blok vandaag presenteerde noemt Tibet niet 1 keer. International Campaign for Tibet heeft er bij de Nederlandse regering herhaaldelijk op aan gedrongen om mensenrechten in Tibet een wezenlijk onderdeel te laten zijn van de vandaag gepresenteerde China Strategie. Helaas moeten wij tot de conclusie komen dat de Nederlandse regering angstvallig heeft vermeden de mensenrechten in Tibet te benoemen. Het is een flagrante ontkenning van de rechten van 6 miljoen Tibetanen die al 70 jaar leven onder een met veel geweld opererende Chinese bezettingsmacht.
‘De situatie in Tibet laat de ergste consequenties van Chinese invloed zien. Tibet is een testcase van wat de wereld te wachten staat. Het niet benoemen van de mensonterende situatie in Tibet laat zien dat de Nederlandse regering het echte gevaar van China niet weet te onderkennen. Tibet is de kraamkamer en proeftuin voor repressieve maatregelen in China. Partijsecretaris Chen Quanguo initieerde 2011 een strategie gericht op assimilatie, surveillance en totale controle over het sociale, religieuze en politieke leven van Tibetanen. Door middel van mobiele politieposten om de 3500 meter, een grid surveillance system, partij kaders in buurten en kloosters, gezichtsherkenningstechnologie en big data worden Tibetanen dag en nacht in de gaten gehouden.
‘Tibet is volledig door China voor de buitenwereld afgesloten. Volgens FreedomHouse.org is Tibet op Noord Korea na het meest gesloten land ter wereld. Alleen Chinezen kunnen erin en eruit. Daarentegen verwacht China wel dat andere landen volledige toegang verschaffen aan haar staatsburgers. Om die reden heeft het Amerikaanse congres een wet aangenomen die beoogt Amerikaanse staatsburgers toegang tot Tibet te verschaffen op gelijke voet met de toegang die Chinese staatsburgers tot de VS hebben.
[bron: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2019/mei/voor-de-nederlandse-regering-bestaat-tibet-niet-meer/%5D