Tags

Ofwel alleen positief constructivisme werkt alleen in Europa

Het Europarlement lijkt nog het meest op een Haags ministerie (Martin Sommer, Opinie/de Volkskrant, 25-5-19)

‘Daarna doen van Keulen en Aalberts nog een observatie, een heel belangrijke: eurosceptische parlementariërs maken weinig tot niets klaar in Brussel en Straatsburg.’

Er zal in een heel andere richting gezocht moeten worden naar oplossingen voor hervorming en vernieuwing (‘out of the box’) van Eerste Kamer en Europees Parlement: beiden worden bepaald en beheerst door de lobbywereld, en dat is natuurlijk onbestaanbaar en een relikwie uit het verleden.

Maak van de Eerste Kamer en EP organen waarin alleen specialisten zitting hebben, die in staat zijn om alle productie vanuit de ambtelijke kringen en bestuurders kritisch te beoordelen en tegengas te geven waarmee ook partij- en dus vooral private belangen te blokkeren.

En deze nieuwe formule houdt ook in dat zij verplicht worden hun analyses te laten publiceren in dag- en weekbladen en via de sociale media, met als eis een wetenschappelijk gevalideerde content. Aan nog meer geleuter hebben we geen van allen behoefte.

En ook te overwegen valt om de Eerste Kamer om het jaar te vervangen door een nieuwe lichting van representatieve steekproeven waaruit alle aanstaande Kamerleden worden geselecteerd. Zoals het nu werkt deugt het gewoon niet. Heeft niets meer met democratie te maken.

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/651/articles/908376/55/1

Advertisements