Tags

Opvallende opmerkingen in 4e hoofdstuk van ‘Klimaatverandering… Feiten, Fabels en open vragen’ van Pier Vellinga (Balans), 2011 (54 e.v.)

4 Wordt de invloed van de mens op het klimaat overschat?

‘In verschillende vakdisciplines wordt onderzoek naar klimaatveranderingen gedaan. Een van de disciplines os de geologie. Er zijn geologen die het effect van menselijk gedrag op het klimaat sterk relativeren. Ze zijn het weliswaar eens met de conclusies van het IPPC over de toename van broeikasgassen en over de herkomst ervan, maar zij geloven niet dat die extra broeikassen zoveel invloed kunnen hebben op het klimaat. Zij verwijzen daarbij naar het verre verleden, toen er ook veranderingen in het klimaat waren, terwijl er nog nauwelijks mensen waren. De gemiddelde temperatuur van de aarde kent een eigen dynamiek, zo argumenteerden zij: zonnevariatie, grote oceaanstromingen, vulkanen en ijstijden ontstaan door schommelingen van de aardas spelen elk hun eigen rol. De invloed van mensen kan daar volgens hen niet tegenop.’ [Ik ben benieuwd of de grote veranderingen sinds de Eerste en volgende Industriële Revoluties in dit boek besproken wordt, want sinds het ontstaan van de eerste fabrieken op kolen in de 19e eeuw hebben natuurlijk een grote invloed op broeikasontwikkeling ingebracht].