Tags

Neem de boze burgers eens echt serieus en zoek naar de werkelijke oorzaken achter hun boosheid (Naomi Ellemers, Expert/fd, 29-3-19)

(…) Kiezers steunden partijen waarvan ze de standpunten eigenlijk niet kenden, zo bleek uit interviews in de media. Sommigen hadden zelfs gestemd op politici die doelen nastreefden waar ze helemaal niet achter stonden. Ook in het geval van de Gele Hesjes is niet zo duidelijk welke achterban deze als de gevestigde partijen mensen precies vertegenwoordigen, waar hun onvrede op gebaseerd is, of wat hun actiepunten nu eigenlijk zijn.

In dit artikel wordt uitgelegd wat iedereen onbewust weet, namelijk dat de overgrote meerderheid van kiezers niet stemt op de ideeën, maar op de emoties die partijen uitstralen. Maar omdat emoties nog een te onpraktisch terrein is waar de burger zijn eigen weg in moet zoeken kunnen kiezers ook niet het verschil tussen schijn wen werkelijkheid onderscheiden. En daar komt zeker ook nog bij dat de eigen dagelijkse werkomstandigheden al genoeg zorgen in het hoofd betekenen, zodat kennis van de politiek noodzakelijk bijzaak wordt en er dus geen tijd meer overblijft om daar feiten en fictie uit elkaar te kunnen halen.

Daar maken zowel de populisten als de gevestigde partijen handig gebruik van, want die kunnen maar wat roepen zonder dat het publiek tegengas kan geven bij gebrek aan tijd om tegenargumenten te verzamelen. Deze vertegenwoordigende democratie heeft daarom zijn langste tijd gehad en daarmee dus zijn functie verloren, met als consequentie dat luiheid van den ken ontstaat omdat niemand meer tijd heeft om standpunten van partijen echt aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Emoties krijgen onder die omstandigheden de vrije ‘ruimte’ omdat verkooppraatjes van partijen niet meer herkend en geloofd worden.

En die verkopers voelen zelf ook wel dat ‘men’ toch niet meer geloofd wordt vanwege die boosheid dat de politiek niet aan hun eigen verwachtingen voldoet. De enige remedie is dat de burger zelf de verantwoordelijkheid moet worden gegeven zodat zij zelf standpunten moeten leren innemen en die in het andere model van politieke besluitvorming, namelijk directe democratie hun standpunten kunnen leren ontwikkelen. En dan gaat men ontdekken dat men op veel – de een wat meer dan de ander die de interesse niet kan opbrengen – onderwerpen gelijkwaardig als beroepspolitici een mening gebaseerd op eigen onderzoek kan innemen.

Nu het einde van dit huidige bestel inzicht is, en FvD zijn verwachtingen niet kan waarmaken omdat het politieke spel binnen een gegeven cultuur toch moeilijk te wijzigen is, en er nu hemelhoge verwachtingen zijn geschapen omdat de reddende engel als Messias verschenen is, kan de nieuwe politieke recessie al worden voorspeld. Daarom kunnen we niet anders dan alle politieke vertegenwoordigers naar huis sturen en zelf de directe democratie invoeren als daarvoor eigen goede plannen en modellen zijn ontwikkeld omdat zonder ‘idee’ alles weer vervluchtigt zoals Occupy liet zien en met de gele hesjes in Frankrijk dreigt. Zo wordt ‘stemmen op politici die doelen nastreefden waar ze helemaal niet achter stonden’ niet meer mogelijk. Weg met al dat politieke gekakel altijd en overal.

https://fd.nl/opinie/1294902/neem-de-boze-burgers-serieus-en-zoek-naar-werkelijke-oorzaken-achter-hun-boosheid