Tags

De sociale rechtsstaat [in Burkens et al, 2017 (8e druk), 25]

‘In de vorige paragraaf constateerden wij dat de klassiek-liberale rechtsstaat alleen de individuele vrijheid, en dan nog slechts op eenzijdige wijze, waarborgt. Een dergelijke staat beschermt de competitie van gelijkwaardige vrije individuen, maar ziet over het hoofd dat voor velen deze competitie gezien de grote verschillen in uitgangspositie niet vrij is en geen gelijke kansen biedt. Een eerste aanzet om deze verschillen op te heffen – zie de vorige paragraaf – is het realiseren van politieke gelijkheid middels het algemeen kiesrecht.

Inderdaad, zoals hier staat: ‘ Een dergelijke staat (…) ziet over het hoofd dat voor velen deze competitie gezien de grote verschillen in uitgangspositie niet vrij is en geen gelijke kansen biedt’. Daarom heeft iedere vorm van nostalgie naar het – verre – verleden naar de klassieke liberale rechtsstaat van de 19e eeuw geen zin en daarom is met name de ontwikkeling van de huidige economisch geglobaliseerde wereld ook gedoemd te mislukken, ondanks alle welvaart die gecreëerd is, maar tevens dat die erg ongelijk verdeeld is en dat er grote delen van de wereld daarvan verstoken blijven.

Wordt vervolgd