Tags

Graag feiten in debat over kernenergie (Jan Haverkamp, opinie/Trouw, 22-3-19)

[JAN HAVERKAMP, KERNENERGIE-EXPERT VOOR WISE]

Behnam Taebi pleit er in een interview (Letter&Geest, 16 maart) voor om de discussie over kernenergie niet op grond van ideologie te voeren, maar op basis van wetenschap. De kop ‘Kerncentrales sluiten is je kop in het zand steken’ is vervolgens een ideologische aandachttrekker die niet door het interview wordt gedekt.

Deze laatste mededeling is vanuit de auteur gesproken volkomen terecht, waaruit maar weer blijkt dat de ‘koppenmaker’ binnen de redactie van de krant ook moet letten op inconsequenties die door de haast worden gemaakt. Want dat doet het volkomen heldere en overtuigende betoog van Haverkamp geen goed als er een verkeerde kop wordt gekozen.

Namens milieuorganisatie Wise voer ik nu een rechtszaak waarin we naast wettelijk voorgeschreven publieksinspraak ook opschorting van de bedrijfsvoering van de kerncentrale Borssele eisen totdat het publiek zich heeft kunnen uitlaten over de levensduurverlenging van Borssele. En ja, wij willen een oplossing voor het klimaatprobleem en we zijn het volledig met Taebi eens dat een discussie over kernenergie zonder ideologie moet worden gevoerd.

In de inleiding van het interview staat ‘Kernenergie is energie zonder luchtvervuiling of CO2-uitstoot’. Dat is helaas een onwetenschappelijke uitspraak, ideologisch gekleurd.

Ook de zin van interviewer Marco Visscher over ‘het relatief geringe dodental van de kernramp bij Tsjernobyl’ is een niet-wetenschappelijke mening. Maar ook Taebi vliegt hier en daar uit de bocht. Bijvoorbeeld door te doen alsof landen als China en India in hoog tempo alleen maar kerncentrales bouwen. Die landen realiseren meer groei in duurzame energie dan de EU. Dat klinkt al heel anders. De realiteit is complex en Taebi stelt juist dat die complexe werkelijkheid recht moet worden gedaan.

Daarom is het jammer dat Visscher in het interview niet ingaat op bijvoorbeeld de economische realiteit van kernenergie. Zelfs Borssele, de oudste kerncentrale in de EU, prijst zichzelf uit de markt – de aandeelhouders moeten elk jaar geld bijstorten en nog steeds wordt er niet genoeg gespaard voor afbraak en afvalbeheer.

Waarom wordt er bij een gemiddelde beschouwing bijna nooit over het afvalbeheer gesproken of geschreven, terwijl dat zo cruciaal is?

De financiële aansprakelijkheid voor een ongeval wordt kunstmatig laag gehouden, op kosten van de belastingbetaler. Nieuwe kerncentrales in bijvoorbeeld Frankrijk,

Finland, Slowakije en het VK zijn vanwege noodzakelijke en complexe veiligheidsmaatregelen te duur om nog een serieuze bijdrage te kunnen leveren aan decarbonisering. Kernenergie is door haar inherente onveiligheid te duur geworden om met schonere hernieuwbare alternatieven te kunnen concurreren.

Dat die ‘financiële aansprakelijkheid voor een ongeval kunstmatig laag wordt gehouden’, wordt altijd weer even consequent genegeerd in een willekeurig artikel over kernenergie, waaruit blijkt hoe manipulatief die voorvechters van kernenergie bezig zijn.

Vanwege de urgentie van klimaatmaatregelen moet de discussie inderdaad gevoerd worden op basis van feiten.

Trouw heeft dit zeer evenwichtige artikel terecht geplaatst waarmee er eindelijk weer een zinvol artikel over kernenergie aan het publiek kenbaar wordt gemaakt en ruimte voor wetenschappelijk degelijke artikelen ruimte wordt geboden.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/592/articles/874688/24/2