Tags

Provincies in opmars bij woningbouw (Josta van Bockxmeer en Rob de Lange, Inzicht/fd, 20-3-19)
Provincies bemoeien zich steeds nadrukkelijker met de planning van nieuwbouw. Dat geeft soms fricties, want niet overal waar gemeenten graag willen bouwen zijn provinciebesturen overtuigd van de noodzaak daarvan. ‘Wij houden het grotere plaatje in de gaten.’
Een mooi voorbeeld hoe stroef het besluitvormingsproces verloopt of kan verlopen , waarmee de democratie ook in het honderd loopt.
https://fd.nl/achtergrond/1293419/provincies-in-opmars-bij-plannen-nieuwbouw