Tags

Stelling: Wie dit onderstaande en uitmuntende Volkskrant-artikel heeft gelezen, voelt aan en ‘weet’ dus dat er in de tekst uitgekookte bestuurders aan het woord zijn die juridisch voldoende zijn ingelicht door advocaten die de landsadvocaten aankunnen. Waarom? Ze weten precies waar de mazen van de wet- en regelgeving zitten en dus moet je van goeden huizen komen om de slag te winnen. Maar die politieke slag wordt onmogelijk gemaakt – en dus verloren – omdat de politiek zelf een chaos is zolang de kwestie van de grondwettelijke vrijheidsrechten niet beslecht is, omdat er eeuwig ruzie over wordt gemaakt.

Zolang Wilders zijn islamverbod mag blijven uitventen dat strijdig is met onze Grondwet, mogen ‘anderen’ – waarmee ik uitdrukkelijk niet de geciteerde bestuurders van Haga bedoel, want die zijn wel degelijk écht aanspreekbaar zo blijkt uit de tekst – evenzeer rabiate onzin gaan uitkramen omdat de trend van deze tijd is om iedere mening tot feit te verheffen en dat gaat tegen iedere redelijke logica in.

Maar zo lang de grootste schreeuwer (Wilders) zijn ruimte blijft houden om te blijven kakelen toebedeeld, wordt iedere opponent van welke pluimage dan ook óók die ruimte gegund. Daarom moet eerst Wilders de pas worden afgesneden, voordat we een einde kunnen maken aan de onzinnigheden over de vermeende gevaren van – sinds Haga – het salafistische onderwijs. En daaraan toegevoegd: de beide redacteuren van krant als auteurs van onderstaand interview hadden ook moeten dóórvragen over de aanwezigheid van zowel salafisten als soefi-aanhangers op die school – die normaal als water en vuur tegenover elkaar staan vanwege het vrijzinnige karakter van het Soefisme (denk aan Johannes Witteveen, bekend als oud-minister van Financiën, voorzitter van Soefi-Nederland), die klaarblijkelijk gezamenlijk les kunnen geven (in het artikel genoemde Hüseyin Önal) als ontvangen (leerlingen).

Kortom: bestuurders van beide zijden aan tafel, het Amsterdamse gemeentebestuur enerzijds en het schoolbestuur van Haga, onder leiding van Soner Atasoy, gaat u samen eerst een deugdelijk gesprek en debat met elkaar aan en laat u niet misleiden door getetter van ééndimensionale one-liners van PVV in de Kamer, want daar schieten we niets mee op. Waarom niet?

Omdat de titel van dit artikel perfect weergeeft wat er aan de hand is: de Inspectie kan niet anders dan constateren dat de school het ‘perfect’ doet met de traditioneel gedisciplineerde Turkse opvoeding (thuis) en scholing (Haga), waardoor de media zich laten misleiden. Vooral rechts Nederlandse media, die geen benul hebben van hoe het islamprobleem in het westen aan te pakken. Maar links Nederland blijft worstelen met de aloude uitgangspunten van integratiebeleid in de tweede helft van de 20ste eeuw: ‘integratie met behoud van eigen identiteit’, want dat is natuurlijk een holle frase.

De conclusie van dit artikel luidt dan ook dat gesprekken (en openbare debatten) alleen zin hebben als van beide kanten goed voorbereide gesprekspartners met elkaar in gesprek gaan zonder holle retoriek te hanteren. Het moeten socratische gesprekken worden, die met een bestuurder als Atasoy heel goed mogelijk zijn, maar die ook duidelijk tot een andere uitkomst kunnen leiden dat de Amsterdamse gemeenteraad wil zien. En daar zit het probleem: de chaos in de Nederlandse politiek maakt het vinden van de redelijke en ordentelijke oplossing onmogelijk.

Gisteren heb ik naar aanleiding van het nporadio1-interview met Ruud Koornstra indirect Baudet aangevallen en tot de orde geroepen, nu in directe zin Wilders; beiden zijn exponenten van de roep-maar-raak cultuur binnen onze politiek.

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/592/articles/871516/46/1