Tags

Het debuut van Koornstra op radio1 als lijsttrekker van Code Oranje voor de Eerste Kamer is vast nog niet tot iedereen doorgedrongen. Waarom is zijn boodschap van de energie- en klimaattransitie op termijn (binnen 20 jaar) alleen maar winstgevend voor iedereen en alle natiestaten?
Vanwege de wederopbouwperiode waar we aan of mee gaan beginnen en dat betekent de komende tien jaar een ‘oorlogseconomie’ binnentreden want het gaat om een gezonde ‘oorlog’ tegen de fossiele industrie wereldwijd. Hoezo?
Omdat we overstappen op mondiale duurzame energie, en dat betekent dus ‘gratis’ beschikbare energie, mits/als eenmaal alle betrokken energiesoorten geïnstalleerd zijn, die nu via mega-investeringen aangebracht zullen moeten worden, zoals de energiebronnen als
1. zon(nepanelen, waarbij naast nationale ruimten waarop geen bebouwing voorkomt, maar mondiaal vooral onvruchtbare gebieden op aarde zoals de woestijnen worden volgebouwd met die panelen),
2. water(kracht zoals getijdenstromingen aan wereldwijde kusten en bergen),
3. windkracht (zoals windmolens op zee en land) en
4. geothermie (die stedelijk en wijk- en buurtgericht worden aangepakt via warmtepompen), waardoor alle fossiele energiebronnen als olie en (schalie)gas overbodig worden, dan verdienen dus binnen tien jaar de grondstofrijke olielanden geen cent meer terwijl iedereen gebruikmaakt van de algemeen ingevoerde duurzaamheidsindustrie, zoals zon-, water-, winde en geothermie-energie.
Deze algehele transitie zal internationaal moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat nationale regeringen kunnen overstappen op een nieuwe economie die gebaseerd wordt op die duurzame wereld en na verwezenlijking daarvan de burger geen cent meer kosten, omdat de fossiele brandstoffen hun oude functie zijn kwijtgeraakt. Zijn die investeringen immers volbracht, dan wordt er geen geld meer verspild aan corrupte regimes binnen het Arabisch schiereiland en Rusland. De andere olieleveranciers zien dus hun inkomsten ook slinken.
Daarmee worden niet alleen de algehele klimaat- en energieverandering gebruikt om tot een mondiale en duurzame industrie te komen – om alle industriële productie te blijven moderniseren en innoveren -, maar ook een natuurrijke leefomgeving wereldwijd te scheppen. De eerste 10 jaren vragen om een ‘wederopbouweconomie’ om deze transitie mogelijk te maken en dat is in de héle menselijke geschiedenis ook gebruikt om na een volledig vernielde oorlogssamenleving een nieuwe mogelijk te maken en op te bouwen, waarvoor Marshallgelden zijn ingezet, maar diezelfde wederopbouw van de héle aarde wordt nu benut om alle fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame.
Is dat eenmaal gerealiseerd, dan hoeft de mensheid nooit meer een uitgave te doen aan energiekosten, omdat olie/gas niet meer uit de grond hoeven te worden gehaald omdat zon, water, wind en aardwarmte gratis zijn want vanuit de natuur beschikbaar. Geen luchtvervuiling meer en ook geen CO2-emissie.
Kernenergie noem ik in dit rijtje bewust niet op want geen duurzame energie; al is er alléén geen sprake van CO2. Maar het gróte probleem van kernenergie blijft de afval waarvoor nog geen oplossingen beschikbaar zijn. En Fukushima heeft aangetoond dat een verkeerde locatie voor een kerncentrale dramatisch kunnen zijn aangezien de bouwers daarmee geen rekening hebben gehouden vanwege de aanwezige breuklijn van aardschollen onder de zeekust van die plaats; en dat betekent ook dat de combinatie van een tsunami én bewegende aardschollen desastreus konden aflopen, wat gelukkig niet gebeurde. Maar dat zou alsnog kunnen gebeuren door dit soort planningsfouten, zelfs in het hoge technologische Japan van vandaag.
De les is dat ieder risico met kernenergie dient te worden uitgesloten vanwege de kernstraling die kan vrijkomen en die eeuwig blijft bestaan. En het wachten is dus op de enige risicovrije vorm van kernenergie en dat is kernfusie.
Daarmee zullen de belangrijkste politieke vraagstukken waar we vandaag de dag mee worstelen, zoals de nieuwe geopolitieke revolutie van een multipolaire wereld, met godsdienststrijd (zoals met name de islamitische wereld en het islamisme tegenover het westen – en Rusland en China met hun islamitische minderheden- een gezond woon- leef- en atmosferisch klimaat), en de fossiele industrieën geen oorlogen en oorlogsdreigingen meer (kunnen) veroorzaken.
Zo gaat het eindelijk naar een vreedzame, harmonieuze wereld vanwege de afwezigheid van politieke machtsfactoren, waardoor de hele geschiedenis door oorlogen werden gevoerd. Dat is nu afgelopen met deze algehele transitie.
Wat willen we nog meer?
Ons land kan op basis van deze ‘nieuwe’ infrastructuur en de inmiddels gevormde concepten energie- en klimaatakkoorden de leiding nemen en wel wereldwijd (omdat alle andere natiestaten ons voorbeeld gaan volgen) om tot deze duurzame wereld te komen. Onze techniek en beleidsplanning die nu in Den Haag op volle toeren draait, zullen ons land een water-, wind, zonne- en geothermisch managementspecialisme gaan opleveren die we wereldwijd kunnen gaan exploiteren en ons een nieuwe Gouden Eeuw gaat opleveren, met de EU als leading (management) Union, waarbij de VN eveneens als coördinatiepunt een functie krijgt toebedeeld om geschillen te beslechten (aangezien de mensen niet zonder ruziemaken kunnen.
Gelukkig wordt met bovengeschetst perspectief een toekomstige oorlog om noord- en zuidpool in de kiem gesmoord, omdat ook de daar potentieel aanwezige olie- en gasvelden niet meer hoeven te worden aangeboord. De EU kan dan tot een volkomen volwaardige én volwassen democratische worden omgezet in de vorm van een hervormde organisatie, die nu op alle fronten afwezig is, en dus na de beschreven transitie als tweede opdracht voor ons te wachten staat, na de verkiezingen van #EP2019.

 

Dit is wat Ruud Koornstra in een samenvattende vorm wilde overbrengen in het radioprogramma ‘Nieuwsweekend’ van vanochtend vanwege zijn duurzaamheidsspecialisme en als deelnemer aan de Klimaattafels – waar hij gevangen zat tussen de industriële grootmachten die zoals hij vertelde alleen hun belangen verdedigden – en als lijsttrekker van de nieuwe beweging Code Oranje, de enige partij die als verse loot aan de politieke boom deze ‘dubbele’ – lees: klimaat/energie én democratisering – transitie kan gaan leiden met hem in de Eerste Kamer. Stem dus op Ruud Koornstra!