Tags

Door Fons Kockelmans , Frontbencher, 9 maart 2019

De onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en kabinet over een nieuw pensioenstelsel zijn in november stukgelopen omdat de bonden de toezeggingen van de overheid onvoldoende vonden. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft daarna wel pogingen ondernomen om de partijen weer aan tafel te krijgen, maar vergeefs. De bonden willen niet. Op 18 maart houden ze een grote landelijke actiedag voor een beter pensioen.

De bonden zijn vooral vanwege de FNV stalinistisch-ouderwets en onbezonnen bezig en slepen de andere bonden mee. Omdat hieronder een aantal als vanouds zware beroepen worden genoemd die achterhaald zijn, daar mijn commentaar daarbij.

Daar zit het kabinet natuurlijk niet op te wachten, zo kort voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar ook de werkgevers zijn er niet blij mee. Die schieten niets op met ruzie in de polder, en zouden veel liever zien dat de rust weerkeert en de pensioenbesprekingen verdergaan.
Vandaar dat ze vandaag in De Telegraaf een aanbod doen om ‘het overleg weer vlot te trekken’, zoals dat in hun boeventaal heet. De voorzitters van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland stellen voor om een lijst van zware beroepen te maken. Staat je beroep op die lijst, dan mag je eerder met pensioen.
Hiermee hopen de werkgeversorganisaties tegemoet te komen aan een van de grootste struikelblokken voor de bonden in het pensioenoverleg: de verhoging van de AOW-leeftijd. Die is door het vorige kabinet in gang gezet omdat mensen steeds ouder worden en de oudedagsvoorziening anders niet meer te betalen zou zijn. Maar de hogere AOW-leeftijd pakt nadelig uit voor bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, verpleegkundigen en anderen die op lichamelijk inspannende wijze hun brood moeten verdienen. Zij houden dat niet vol tot na hun 65e, luidt de redenering. En omdat beoefenaren van zware beroepen doorgaans niet tot de grootverdieners behoren, kunnen zij niet op eigen kosten eerder met werken stoppen. Iets wat hoogleraren, ingenieurs, advocaten en andere hoogopgeleiden wel gegeven is.

Het verschil tussen bouwvakkers enerzijds en vrachtwagenchauffeurs en verpleegkundigen ols dat de eerste categorie gekenmerkt wordt door een gebrek aan doorgroeimogelijkheden, en dat geldt niet voor de verpleegkundigen en leerkrachten, die als hbo’ers en vrachtwagenchauffeurs die meestal zelf zelfstandig ondernemer worden of garagehouders. Alle lagelonencategorieën moeten belastingvrij worden gemaakt en dan zijn we van alle problemen af.

Het voorstel van de werkgevers is simpel: wij stellen een lijst op met zware beroepen en het kabinet trekt de knip om hen eerder te pensioneren. Probleem opgelost. De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel kunnen weer starten (en hopelijk snel afgerond worden uiteraard).
Nu is dat idee van die uitzonderingspositie voor zware beroepen al diverse malen geopperd. Maar tot dusver is het nog niet gelukt een sluitende lijst te produceren. In België is er eindeloos over geredekaveld, zonder dat de betrokkenen het eens werden.

Het probleem is namelijk dat heel wat beroepsgroepen die niet op zo’n lijst voorkomen ook hun plekje opeisen. Over metaalarbeiders en stratenmakers zal niet snel discussie ontstaan, maar hoe zit het bijvoorbeeld met postbodes of treinconducteurs? Hebben die dan geen zwaar beroep? En als je nog even doorredeneert hebben ook tandartsen een zwaar beroep, want zij staan de hele dag en werken met hun handen.

Als treinconducteurs genoemd worden moeten ook politieagenten en ambulancepersoneel worden toegevoegd als beroepscategorieën die met maatschappelijke agressie te maken hebben. Ook hen zal belastingvrijstelling kunnen worden gegeven of toegezegd, dat gefinancierd kan worden door verhoging van inkomstenbelasting van de hoogste inkomens die weer opgetrokken wordt tot 70%.

Maar goed, de werkgevers willen toch weer een poging wagen. Ze wijzen op Oostenrijk, waar wel een lijst met zware beroepen tot stand schijnt te zijn gekomen. Die heeft, zeggen ze, nog niet tot problemen geleid.
Mij lijkt dat het kabinet niet om het werkgeversaanbod heen kan. Laat ze maar snel aan de slag gaan met die zware beroepenlijst. Mocht blijken dat het maken ervan toch tot onoverkomelijke twistpunten leidt, dan is het onderwerp in elk geval over de verkiezingen heen getild. Maar laten we niet meteen zo negatief zijn: misschien lukt het deze keer wel.

https://frontbencher.nl/daar-is-de-lijst-met-zware-beroepen-weer/