Tags

‘Onze taak is het leven volledig [te] begrijpen’ (Fokke Obbema, Ten eerste/de Volkskrant, 4-3-19)

De echte vraag hoort te zijn of wij als mensheid en wetenschap überhaupt in staat zijn ‘het’ leven te begrijpen, laat staan volledig te begrijpen.

De kop van de krant is dus een staaltje arrogantie ten top omdat wij het vermogen niet hebben om het leven te begrijpen, want daarop komt het neer. En dat vermogen zal de mens ook nooit kunnen ontwikkelen vanwege de gevaren die daaraan verbonden zijn, te weten kunstmatig leven op grote schaal te ontwikkelen.

Artsen en specialisten weten nog niet eens hoe de hersenen werken of het hart, laat staan kunstmatig leven of zelfs cellen te creëren. Verspilling van overheids- en onderzoeksgelden dus waar het gaat om (dit) zinloze, want onbereikbare onderzoek. Het kan niet anders dan op teleurstelling en zelfs frustratie uitlopen.</strong>

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/581/articles/864693/12/1