Tags

Christelijke cultuur wordt Chinees (Sjoerd Mulder, Katern de Verdieping/Trouw, 28 februari)

NIEUWE WERELDORDE | China is niet alleen een grote militaire en economische macht, maar ook een christelijke zendingsmacht. Wat betekent dit voor het Westen?

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/573/articles/862838/37/1

Een prikkelende stelling, die gevaarlijke aspecten in zich draagt aangezien deze boeiende dialoog erg veel kanttekeningen oproept, waarmee het tweede deel van deze blog zal worden gevuld om een ‘groteske’ voorstelling van zaken zal kunnen worden gepareerd.

Mijn conclusie na lezing van deze dialoog is dat vanuit politiek filosofische invalshoek geen modern Chinees christendom mogelijk is vanwege het noodzakelijke feit dat de huidige Chinese zendingsmissionarissen volledig op de traditionele christelijke leerstellingen berusten en geënt zijn en dat kan ook niet anders, opgeleid vanuit die leerstellingen, die volledig achterhaald zijn. Daarmee kunnen ze wel proberen zieltjes te winnen, maar dat biedt geen toekomstperspectief of houvast en zeker geen modern christendom op. Waarom niet?

Omdat het huidige christendom hopeloos verdeeld én achterhaald is en dus daarom ook passend in deze wereld met alle ‘eng-nationalistische’ en culturele standaarden, die niets met universele beginselen van doen hebben.

En een universele religie – en dus geen ‘godsdienst’ die geen ‘dienst’ aan een persoonlijke god kan zijn omdat die ‘god’ niet bestaat – die alle bestaande religies, zoals alle monotheïstische als polytheïstische (zoals het hindoeïsme) en het non-theïstische – ‘levensfilosofie’ – boeddhisme, nieuwe beginselen nodig heeft die alle religies bijeen kunnen brengen en verenigen.

Tussen religies (afkomstig van Latijns werkwoord ‘religare’, dat ‘verbinden’ betekent) kunnen geen geestelijk-theologische verschillen bestaan, want die zogenoemde verschillen waren menselijke producten die niet door alle achtereenvolgende profeten zijn geschapen. Daarom voortbrengselen van alleen reëel bestaande culturele verschillen wereldwijd.

Wordt vervolgd

Advertisements