Tags

‘Gelijke beloning moet, anders breekt de pleuris uit’ (Ria Cats en Jeroen Segenhout, Europa/fd, 11-2-10)

‘Superman Rutte had niet moeten zeggen dat Europese verkiezingen niet zo relevant zijn’ (digitale titel)

De werkgevers hebben naar eigen zeggen ‘een zwaai’ gemaakt. Lang waren de Nederlandse ondernemerslobby’s VNO-NCW en MKB-Nederland en hun Europese evenknieën vooral geïnteresseerd in de economische kant van de Europese Unie: meer aandacht voor onderzoek en innovatie, een betere werking van de interne markt et cetera.

(…)

U bent niet de eerste die roept dat de EU op eigen benen moet staan, maar feitelijk gebeurt er weinig.

De Boer: ‘Dat is zo. Maar of je effectief bent, hangt van twee dingen af: van de kwaliteit van je handelen en van de acceptatie. Als de kwaliteit van wat je doet hoog is, maar de acceptatie is nul, dan ben je niet effectief. De doelen van de EU zijn mooi, maar ze heeft nog geen overtuigend verhaal voor burgers en mkb-bedrijven. De acceptatie blijft achter. Europa moet uit de hoek komen.’

De ‘doelen van de EU zijn mooi, maar ze heeft nog geen overtuigend verhaal voor burgers en mkb-bedrijven. De acceptatie blijft achter.’ En daarmee schiet je dus niets op en dat is nu tot de ‘hardvochtige’ – in de publieke opinie – werkgevers doorgedrongen. Bovenstaande conclusie klinkt wél overtuigend want erg logisch.

https://fd.nl/economie-politiek/1288274/europese-verkiezingen-zijn-veel-belangrijker-dan-de-provinciale-statenverkiezingen