Tags

Voor de juiste skills voor de toekomst is meer nodig dan geld (Marianne Janssen, oprichter en eigenaar van IJ Consulting, ingezonden brief, Opinie/fd, 11-2-19)

‘Een tweede kanttekening betreft het feit dat de denktank zich uitsluitend lijkt te beperken tot digitale vaardigheden. De noodzaak van die vaardigheden staat buiten kijf. Maar minstens zo belangrijk wordt het ontwikkelen van houding en vaardigheden buiten het digitale domein. Of het nu gaat om ethiek, filosofie, beoordelingsvermogen of sociale vaardigheden. Ze zullen nog veel harder nodig zijn dan voorheen. Programmeren kunnen computers immers steeds vaker zelf.’

Inderdaad, het gaat om een én-én kwestie: zowel geld voor digitale vaardigheden als wel om denkkracht in ethiek, filosofie, beoordelingsvermogen en sociale vaardigheden. Het zijn elkaar aanvullende én samenhangende eisen in deze samenleving want het één kan niet zonder het ander!

https://fd.nl/opinie/1288387/voor-de-skills-voor-de-toekomst-is-meer-nodig-dan-geld