Tags

Overheid moet zich actiever inzetten voor sociaal ondernemerschap (Harry Hummels en Niels Bosma, Opinie/fd, 4-2-19)

In het rapport analyseert de Oeso het voornemen van ons kabinet om ‘passende regels en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen’ te introduceren. Daarnaast doet het rapport een aantal suggesties aan Nederland, zoals de invoering van een registratiesysteem of een nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijke of sociale ondernemingen, en de oprichting van een nieuw agentschap voor educatie en capaciteitsontwikkeling. Het registratiesysteem en het agentschap kan het kabinet beter achterwege laten, maar voor het overige bevat het rapport nuttige suggesties. Daarnaast dient de overheid te zorgen voor betere coördinatie van de talrijke initiatieven en het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemingen.

Of verdwijnt dit rapport ook weer in een diepe la?

https://fd.nl/opinie/1287425/overheid-moet-zich-actiever-inzetten-voor-sociaal-ondernemerschap