Tags

Robots blijven echt mensenwerk (Klaas Broekhuizen, Bijlage Futures/fd, 2-2-19)

SILICON VALLEY

Robots vervolmaken blijft mensenwerk (digitale titel)

Distributeurs die een half miljoen op tafel willen leggen om een zaak met bewakingsrobots op te starten, zijn moeilijk te vinden, ervoer De Lange ook bij een ander project. Als dat eindelijk lukt en het project sterft alsnog door stommiteiten op de drempel, dan komt dat aan als een doffe dreun.

Gelukkig is er altijd nog de toekomst! De ingenieur in De Lange voorziet naast de herkenning van stem en beelden nog een andere robotontwikkeling. Niet spectaculair, maar wel belangrijk in de zin van vervolmaking. ‘Siemens en Intel werkten in de jaren tachtig aan computersystemen voor kernreactoren. Daarin werden alle systemen dubbel of vierdubbel uitgevoerd. Gaf een controlesysteem aan dat er iets mis was, dan kon je dat onmiddellijk automatisch corrigeren’, zegt De Lange. ‘Dat gaat bij robots ook gebeuren. Daar gaat dan wel iets meer hardware inzitten, maar dat is vele malen goedkoper dan constant mensen erop afsturen als er iets mis lijkt te zijn.’

De conclusie luidt dat robotica een mensgemaakt product is en alleen in technische zin verbeterd en vervolmaakt kan worden, maar dat de mens als schepper van die robot toch een bezield levend wezen, in plaats van een ‘kunstmatig’ product en daarmee ook altijd de baas blijft over de robot en geen omstandigheden kunnen bestaan dat de robot de wereldheerschappij overneemt.

Die heerschappij kan alleen door menselijke zwakheden worden overgenomen, zoals de jeugdige verslaving aan smartphones en gaming aantoont. Dat is even erg en gevaarlijk als roken en alcoholisme. Daarvan blijft de robot bespaard aangezien dat apparaat geen smaakpapillen kent, en daarom maar een ‘dom ding’ dat alleen in patroonherkenningen zoals bij algoritmen verder technisch vervolmaakt kan worden. Daarom blijft het mensenwerk. Als er iets niet werkt of goed functioneert is dat een menselijke fout en niet te wijten aan robots.

https://fd.nl/futures/1287024/robots-vervolmaken-blijft-mensenwerk

Advertisements