Tags

‘Er is een politieke realiteit die men soms probeert te verbloemen’

“We zijn nog niet in een situatie van anarchie. Daarvoor is het niet breed en structureel genoeg. Maar als we zo doorgaan wordt het er niet beter op, zeg ik dan maar heel voorzichtig.’

Voor verandering van het stelsel en democratische vernieuwing zoals een correctief referendum, moet de Grondwet op de schop en is een twee derde meerderheid nodig. ‘En die krijg je niet, want je hebt maar een derde minderheid in de Eerste Kamer nodig om dat te blokkeren. En dat gebeurt. Stelselmatig.’
Over de rol van ‘zijn’ Eerste Kamer is Engels duidelijk: opheffen. ‘Het is primair een politieke Kamer. Dat “chambre de reflexion” is vooral bij de behoudende partijen een frame om te verhullen dat er primair aan politiek wordt gedaan.’ Uiteindelijk wordt in de Tweede Kamer geregisseerd hoe er in de Eerste wordt gestemd, stelt hij vast. ‘Ik was erbij’, zegt Engels over hoe dat ging onder Rutte II. Poppenkast? Engels ontwijkt: ‘Er is een politieke realiteit die men soms probeert te verbloemen.’”

Must read interview in het FD met Hans Engels, afzwaaiend voorzitter van de senaatsfractie van D66 en sinds oktober waarnemend burgemeester van Loppersum. Loppersum is epicentrum Gronings aardbevingsgebied, vandaar dat deze D66’er sinds enige tijd wordt geconfronteerd met boze burgers en een realiteit die normaal gesproken de ivoren torens van senatoren en de rest van Dichtgetikt 66 gegarandeerd niet bereikt.

Altijd weer mooi, politici die de realiteit ontdekken.

Inderdaad, maar wel als ze eenmaal verkozen en benoemd zijn en dan is het te laat. Het blijft een ego-bedrijfstak, die politiek. Eigen Ego-makers. En dus heeft de hooggeleerde gelijk, maar dat had hij vanuit zijn staatsrechtelijke expertise al veel moeten beseffen dat hij aan een mission impossible begon. De Eerste Kamer is van generlei waarde en heeft geen bestaansrecht als 19e -eeuws product.

https://tpo.nl/2019/01/26/bonusquote-d66-fractievoorzitter-eerste-kamer-wil-eerste-kamer-opheffen/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=3979&tqid=hqXnbWF_WEcBUGU7UIylCjkdwS2QYharMX2TAHc%24

Advertisements