Tags

Gele hesjes jagen Frankrijk op kosten (Kleis Jager, economie/Trouw, 10-1-19)

Schade | De acties van de gele hesjes zorgen voor een gepeperde rekening voor Frankrijk. En de groei van de economie stagneert.

‘De middenstand heeft nu zijn hoop gevestigd op de uitverkoop die deze woensdag is begonnen. Alleen is die door de online-concurrentie al jaren niet meer wat het ooit is geweest. 56 procent van de consumenten meent volgens een peiling dat de ‘soldes’ nergens meer voor dienen.

De materiële schade van de protesten tenslotte is nog onduidelijk. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, calculeert de rekening van de lange serie gewelddadige zaterdag demonstraties – acht tot nu toe – voor de hoofdstad op 3 à 4 miljoen euro.

En dan heeft zij het alleen over straatmeubilair zoals bushokjes en overheidsgebouwen, niet over toegetakelde winkels of de vernielingen in de Arc de Triomphe. De restauratie van het interieur van Frankrijk best bezochte monument komt op ‘enkele tonnen’.’

Dit zijn allemaal logische en gebruikelijke economische schadeberekeningen na de ‘revolte’ van de gele hesjes, die natuurlijk aanzienlijke schadepost voor de staat hebben opgeleverd. Maar omdat het hier om een sociale infrastructuur gaat van een hoog-industriële grootmacht in de wereld, waar een enorme bedreiging vanuit gaat – er dienst voor een stabiel land een balans te bestaan tussen economie en sociale cohesie – die het politieke bestel kan gaan aantasten.

De grote vraag is of gele hesjes inmiddels aan het doodbloeden is waarop de peilingen nu duiden als wordt vastgesteld dat de bevolking het nu wel genoeg vindt, of dat Macron het appel heeft begrepen en met aanvullende maatregelen gaat komen. Duidelijk is geworden dat er via Facebook en Twitter een echte revolte kan ontstaan zoals een decennium terug in de Arabische Lente waarbij machthebbers zijn gesneuveld.

En die mogelijkheid dient ook benoemd te worden om deze huidige crisis te bezweren: het eenzijdig economisme van de technocratisch liberaal president Macron, die zijn land wilde laten opstomen in de vaart der volkeren. Hij vergat ‘zijn’ achterban, waarmee ik niet bedoel zijn partijleden maar het welzijn van de Franse bevolking, waardoor het ook om democratie en democratiebeleving gaat. En dat is sinds de voormalige president Charles de Gaulle de zwakke angel in het wonderlijke Frankrijk met de door hem geschapen autocratische 4e republiek [tot mijn verbazing voert Wikipedia zowel een 4e als een 5e republiek op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vierde_Franse_Republiek ; https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfde_Franse_Republiek zonder dat duidelijk is wel link de juiste is) en zijn verre nazaat Emmanuel Macron, die te ambitieus was begonnen en nu wordt teruggefloten vanwege de groeiende kloof tussen arm en rijk en schandalig hoge inkomens van topambtenaren.

Gisteren of eergisteren hoorde ik overigens op radio1 wat Macron verdiende en dat blijkt zoveel te zijn dat hij daardoor in de politieke problemen kan komen, want onwaarschijnlijk veel voor een president van een EU-land. Maar of dat bericht juist is of niet, maakt in dit verband niet uit, behalve dat bij wijze van spreken als zou blijken dat Rutte een vergelijkbaar inkomen als Macron zou incasseren en dat op het niveau van een CEO van een multinational zou liggen, het land terecht moord en brand zou schreeuwen. Maar belangrijker is een ander groeiend schandaal:

Topsalaris wordt gespreksleidster ‘groot nationaal debat’ fataal
‘Het had niet slechter kunnen beginnen. President Emmanuel Macron heeft naar aanleiding van de gele hesjes een groots debat beloofd over tal van onderwerpen. Alle Fransen wordt gevraagd hun mening te geven over het milieubeleid, de belastingen en het functioneren van de democratie. Dit ‘Grand débat national’ begint volgende week en moet in maart enkele voorstellen aan de regering opleveren. Maar de vrouw die is aangewezen om dit alles in goede banen te leiden – oud-minister en ex-karatecoryfee Chantal Jouanno – stapte dinsdagavond op na ophef over haar salaris. Als voorzitter van een zelfstandige bestuursorganisatie die de inspraak van burgers moet bevorderen, verdient Jouanno maar liefst 176.000 bruto euro per jaar, zo blijkt. Ongeveer tien keer het minimumloon om te praten over de problemen van het Frankrijk van Fransen die het einde van de maand financieel met moeite halen. Jouanno kondigde haar vertrek nog geen dag na de onthulling zelf aan in het achtuurjournaal. Ze blijft werken voor de CNDP – en houdt dus ook haar salaris – maar Macron kan op zoek naar een nieuwe gespreksleider.

Hierbij kan worden opgemerkt dat ook bij een ‘dergelijke opwinding’ hebben meegemaakt bij de benoeming van mr. de Brauw als voorzitter van de Brede Maatschappelijke Discussie over Kernenergie in de jaren ’80 van de vorige eeuw https://www.parlement.com/id/vg09lle6vsx1/m_l_mauk_de_brauw ]. Ook bij hem ontstond ophef over zijn financiële vergoeding die boven de twee ton uitkwam. Het Kamerdebat heeft daar geen verandering in aangebracht. Voor een pioniersfunctie met gevolgen voor de openbare opinie geen geringe verantwoordelijkheid en mijns inziens daarom te verdedigen.

Maar dat de politiek door de hele EU heen een nieuw sociaal beleid en een rechtvaardig beleidskader moet gaan ontwikkelen, is zo duidelijk als maar zijn kan. Hoe groter de onvrede op vele fronten wordt, hoe groter de kans dat populisten aan de macht komen en dan is het gedaan met de Unie, een grote wensdroom van velen onder het electoraat. Laat de volgende Europese Commissie daar werk van maken want indien met daar in Brussel niet in slaagt, dan wordt dat de ondergang voor een ooit als idealistisch project begonnen laboratoriumexperiment.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/531/articles/835611/17/1