Tags

Texel wil energie uit de golven (Frank Straver, Katern de Verdieping/Trouw, 7-1-19)

Kringlooplandbouw is niet reëel (Sieta van Keimpema, opinie/Trouw, 7-1-19)

Bestuurlijk Nederland mag op de schop (Jan van der Lee, gepensioneerd ambtenaar, opinie/Trouw, 7-1-19)

Verlaging sociale lasten behoeft prioriteit (Commentaar, Overzicht/fd, 7-1-19)

‘Bovenmodaal’ pas in 2020 echt blij met loonstrookje (Tjabel Daling, Nieuws in beeld/fd, 7-1-19)

Meer, groter, krachtiger. Windmolens gaan nu echt doorbreken in Nederland (Carel Grol, Energie/fd, 7-1-19)

Niet mondialisering is het probleem van muitende middenklasse, maar het inflatiebeleid van de ECB (Edin Majagic, Opinie/fd, 7-1-19)

Multinationals en ambachtelijke bedrijven hebben elkaar veel te bieden bij nauwe samenwerking (Wouter Scheepens, Opinie/fd, 7-1-19)

Blaast het nieuwe windpark Borssele de kerncentrale van het stroomnet? (Gerard Reijn, Ten eerste/de Volkskrant, 7-1-19)

Huh, is dit de Sahel? (Ben van Raaij, Ten eerste/de Volkskrant, 7-1-19)

Puinruimen (Commentaar Sander van Walsum, Opinie & Debat/de Volkskrant, 7-1-19)

De Grote Veldslag om Europa? (Column René Cuperus, , Opinie & Debat/de Volkskrant, 7-1-19)

Warmte als een dienst (Gerard Reijn, Economie/de Volkskrant, 7-1-19)