Tags

Zonder twijfel is klimaat het belangrijkst (Commentaar Peter Vandermeersch, Katern Het jaar 2018 in beeld/nrc.nl, 29-12-18)

Drie koppen uit NRC van het afgelopen jaar: ‘Als mensheid opwarming van aarde tot 1,5 graad Celsius wil beperken, zijn snel grote veranderingen nodig’. ‘Klimaattop in Katowice: elk land zijn eigen smoes’. En: ‘De mens stootte nog nooit zo veel CO2 uit als dit jaar’.

Even naar Nederland, het afgelopen jaar. Drie koppen, alweer uit de eigen krant: ‘Nederlandse CO2-uitstoot in 2020 veel hoger dan aangenomen’. ‘Hof oordeelt in Urgenda-zaak nog harder over Nederlands klimaatbeleid’. En: ‘Coalitie is verdeeld over oplossingen voor het klimaat’.

In het erg goed onderbouwde Urgenda-arrest staat de volgende volzin: ‘Het is immers zonder meer aannemelijk dat reeds de huidige generatie Nederlanders, met name doch niet uitsluitend de jongeren onder hen, tijdens hun leven te maken zullen krijgen met de nadelige gevolgen van klimaatverandering indien de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen niet adequaat wordt teruggedrongen.’ Dat het Hof expliciet de jongeren noemt, valt toe te juichen. De opwarming van de aarde is zonder twijfel het belangrijkste dossier voor de ouderen onder ons, maar zo mogelijk nog meer voor de jongeren.

Daarom is de vijftienjarige Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg, die het weekblad Time op de lijst plaatste van de Most Influential Teens of 2018 misschien wel een van de helden van het voorbije jaar. Op de klimaattop in Katowice sprak ze de vergadering toe: „U zegt dat u meer dan wie dan ook van uw kinderen houdt. En toch steelt u hun toekomst.”

“En toch steelt u hun toekomst.” Heeft de hedendaagse volwassen generatie het recht om die toekomst te stelen van die toekomstige generatie? Daarom wordt het tijd dat de Tweede Kamer wat meer tegengas geeft aan de klimaatontkenners van PVV en FvD, aangezien het er veel van weg heeft dat de ‘zwijgende meerderheid’ in de Kamer dat niet aandurft wegens dreiging van electoraal verlies bij PS19.

Maar met harde en zekere argumenten moet dat toch kunnen om dat tweetal dwarsliggers te overtuigen van hun ongelijk. Daarom moeten de betrokken vakgroepen aan onze universiteiten worden gevraagd om hun bevindingen openbaar te maken en aan de Kamer te sturen ten dienste van een definitief debat om wille van waarheidsvinding. Anders wordt dat debat nooit formeel afgesloten.

In september volgend jaar, op een speciale klimaatbijeenkomst voor
regeringsleiders bij de VN in New York, heeft de wereld een nieuwe kans om het ambitieniveau voor het terugdringen van de opwarming van de aarde te verhogen. Je kan alleen maar hopen dat de wereld die kans met beide handen grijpt.

Peter Vandermeersch, Hoofdredacteur

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/27/het-jaar-in-beeld-2018-a3061037#/handelsblad/2018/12/29/#502