Tags

Vertrumpt: De liberale wereldorde kalft af (omslag titel Katern de Verdieping/Trouw, 29-12-18)

Wil de volwassene op het wereldtoneel opstaan? (Iris Ludeker, Katern de Verdieping/Trouw, 29-12-18)

VRIJE WERELD | In 2018 ging de afkalving van de liberale wereldorde gestaag door. Wie gaat die orde redden? Vooralsnog vallen er vooral kandidaten af.
Mijn stelling op de vraag wie de afkalving van die wereldorde zal redden en herstellen luidt dat die niet meer te redden valt omdat het economisch liberalisme zijn grens is gepasseerd om iets rechtvaardigs op de wereld neer te zetten.

Het liberalisme en daarmee ook alle oude politieke stromingen verkeren nu in een sterfhuisconstructie aangezien het concurrentiemechanisme binnen de vrijemarktwerking is doorgeslagen naar het andere uiterste van ‘welvaart voor iedereen’, namelijk alleen exotisch, extatisch grote welvaart voor de sterksten van deze wereld, terwijl de armen verrekken van de afwezigheid van welvaart en er dus geen sprake is van welvaart voor iedereen. De ethiek en moraal zijn uit deze wereld verdwenen en daarmee ook de rechtvaardiging voor dat stelsel. De vraag is alleen nog wanneer de economische en politieke elites die twee handen op één buik zijn, naar huis worden gestuurd.

In bovenstaand artikel wordt Trump terecht als president geschilderd die lak heeft aan alle conventies en mores op deze wereld, en hij heeft de wereld dus ook laten zien dat we met die oude handelstradities de facto geen stap verder zijn gekomen in de opbouw van een wereld met een wereldomspannende welvaart. Dat is een fictie gebleken, maar dat kon Adam Smith ook niet bevroeden toen hij over ethiek schreef (zie de blog van deze week op deze site). Volwassenen bestaan op deze aarde niet, maar de mensen hebben zich dat alleen ingebeeld.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/522/articles/830063/34/1