Tags

Hoor en laat horen, voor de democratie (Alexa Gratama, Opinie & Debat/de Volkskrant, 28-12-18)

Geen representatief parlement

In ons parlementaire stelsel is er een grote groep die zich als gevolg van de maatschappelijke tweedeling niet alleen onvoldoende vertegenwoordigd vóélt, maar dat feitelijk ook ís. Ons parlement kent immers nauwelijks laagopgeleide volksvertegenwoordigers en de landgenoot met een gering inkomen of een migratieachtergrond weet de weg naar de stembus niet meer te vinden. Dit land is van een betrokken gemeenschapsdemocratie een toeschouwer- en stemmingendemocratie geworden. Bepalend voor onze kiesgedrag lijkt te zijn wat ons op basis van algoritmes en emoticons via de sociale media wordt aangereikt.

Kernachtig geformuleerd: ‘Dit land is van een betrokken gemeenschapsdemocratie een toeschouwer- en stemmingendemocratie geworden.’ Dat geeft precies het manco aan van dit bestel en waarom het ook achterhaald is en niet meer bij deze tijd past. Een digitale en directe democratie is veel beter, maar de auteur denkt dat het huidige bestel aan te passen en te herstellen is. Dat is een denkfout. Iedere nieuweling wordt weggespeeld door de belangen die de oude politiek vertegenwoordigt.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoor-en-laat-horen-voor-de-democratie~b5349524/