Tags

Dalai Lama schokt met opmerkingen over de vluchtelingencrisis: maar heeft hij gelijk?

Door Nieuwetijdskind Magazine, 25-12-18

De feiten: op spreekgelegenheden door heel Europa heeft de Dalai Lama herhaaldelijk gezegd dat de vluchtelingen die Europa de afgelopen jaren zijn binnengestroomd, plannen moeten hebben om uiteindelijk terug te keren naar hun eigen land.

We leven in een bruisende tijd. We hebben een ongekende hoeveelheid informatie tot onze beschikking op draagbare elektronische apparaten. En het vermogen om met die apparaten onze mening te verkondigen vergt niet meer dan een paar swipes. We hebben de kans op interactie, om onze mening te geven over wat mensen zeggen terwijl ze in de echte wereld duizenden kilometers van ons vandaan leven.

Deze kans zouden we kunnen gebruiken om de dialoog te verdiepen van ons persoonlijk en collectief begrip van het leven, om kennis en inzichten te delen waar iedereen profijt van heeft. In de realiteit is het echter maar al te vaak een forum van voorspelbare reacties en simplistische zwart-of-wit typeringen van belangrijke zaken, waarmee we onszelf eerder uiteendrijven dan dat we de discussie op gang brengen.

Wat de Dalai Lama hier uitspreekt is het contrast van wat ik aards zou kunnen en willen noemen: interactieve techniek die niet gebruikt wordt om ‘kennis en inzichten te delen waar iedereen profijt van heeft’, maar om onze ‘subjectieve’ mening te geven, zonder enige reflectie op het publieke karakter van dit soort meningen, ofwel ‘simplistische zwart-of-wit typeringen van belangrijke zaken’. Tragisch is dit wel in een beschaving die meent dat we vooruitgang boeken en veel hebben bereikt.

De opmerkingen van de Dalai Lama over immigratie en de vluchtelingencrisis die hij onlangs in Europa maakte, zijn hier een goed voorbeeld van. Ik denk dat we allemaal wel weten dat de Dalai Lama best een intelligente man is en dat hij echt gelooft in compassie voor heel de mensheid. Hij is wellicht niet het meest welbespraakt in het Engels, dus hij is niet altijd in staat alle nuances over te brengen wanneer hij spreekt over zeer beladen geopolitieke zaken, zoals de vluchtelingen. Dat gezegd hebbende, is het de moeite waard om een stap terug te nemen en de grotere context achter zijn ideeën te bekijken. Dat is niet alleen de context van zijn Boeddhistische geloof, maar ook de realiteit van de geopolitiek van de materiële wereld.

Terwijl hij een publiek toesprak in Rotterdam, te zien in onderstaande video, vertelde iemand hem dat ze verbaasd was over een aantal beweringen die van de Dalai Lama afkomstig waren, meer bepaald dat ‘Europa van de Europeanen is’ en dat de vluchtelingen terug moeten naar hun thuisland. Ze vroeg hem om meer details over hoe dit past bij alle fantastische dingen die hij heeft gezegd over liefde, acceptatie en gelijkheid. De Dalai Lama geeft toe dat landen de verantwoordelijkheid hebben om onderdak en andere benodigdheden te bieden aan mensen die wegvluchten uit onbewoonbare en gevaarlijke omstandigheden, maar blijft bij zijn punt over dit onderwerp:

“De vluchtelingen, uit verschillende landen, denken waarschijnlijk zelf ook dat hun thuis hun eigen land is. Dus, in hun thuis, daar doden ze, pesten ze, er is zoveel leed, en daarom kiezen ze voor een soort van ontsnapping, dus moeten Europese landen ze onderdak bieden… Het doel is dat ze, uiteindelijk, terug kunnen naar hun eigen land, hun land weer kunnen opbouwen. Dat is mijn standpunt, van meet af aan.”

Natuurlijk heeft de Dalai Lama zuivere woorden gesproken over een vanzelfsprekende terugkeer naar eigen land of land van oorsprong, want iedereen beseft dat een vluchtreis gedwongen wordt door de tijdelijke situatie in eigen woonland die onhoudbaar is geworden. Maar als de omstandigheden genormaliseerd zijn, dan ontstaat bij een normaal denkend iemand automatisch de drang tot terugkeer naar eigen land, tenzij dat verblijf in ballingschap zo lang heeft geduurd, dat je daar geïntegreerd bent geraakt en dus ook geworteld.

Dat speelt min of meer hetzelfde als bij de ‘gastarbeiders’ die ons land heeft geworven om na enige tijd weer terug te keren, maar omdat de kinderen volledig verNederlandsten, was terugkeer niet meer vanzelfsprekend want dat schep je gezingsscheiding. Dan is terugkeer alleen zinvol als je op geboortegrond begraven wilt worden. Maar is voor een politiek vluchteling de tiran afgezet, dan is terugkeer een persoonlijke triomf en zal met genoegen worden meegewerkt aan herstelwerkzaamheden in eigen land en vooral om een gezonde democratisch bestel op te bouwen. Dit is volgens mij de denkwijze van de Dalai Lama.

https://www.nieuwetijdskind.com/vluchtelingencrisis-dalai-lama-schokt-met-opmerkingen-heeft-hij-gelijk/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vluchtelingencrisis-dalai-lama-schokt-met-opmerkingen-heeft-hij-gelijk&utm_source=Nieuwetijdskind+Magazine+Nieuwsbrief&utm_campaign=1205cd0bd1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e02bc3e900-1205cd0bd1-428685637&goal=0_e02bc3e900-1205cd0bd1-428685637&mc_cid=1205cd0bd1&mc_eid=5b24570dea