Tags

Christoph Schmidt, DEMOCRATIE/Trouw – 10:31, 23 december 2018

INTERVIEW Met haar rapport over de afglijdende rechtsstaat in Hongarije werd Judith Sargentini dit jaar een bekende Europarlementariër, in binnen- en buitenland.

In september nam het Europees Parlement met een twee derde meerderheid haar rapport aan over de afglijdende rechtsstaat in een EU-land, een unicum in de geschiedenis van dat parlement.

Daarmee werd 2018 het jaar dat de GroenLinkser in binnen- en buitenland een bekende Europarlementariër werd, maar ook het jaar dat ze haar vertrek uit dat parlement aankondigde, na de verkiezingen van volgend jaar. “Ik vind die debatten zonder resultaat niet leuk meer, vooral over asiel en migratie”, lichtte ze een paar dagen voor die cruciale Hongarije-stemming in Straatsburg haar besluit toe in deze krant.

Dat ‘die debatten zonder resultaat niet leuk meer’ zijn is heel goed te begrijpen, maar omdat daarbij nog komt dat het EP zo volslagen anders – geen medewetgever zoals bij ons – maakt ook dat de zin van dat instituut dat nauwelijks democratische zeggenschap heeft, uit te leggen is aan de lidstaten. In ieder geval niet bij ons goed uit te leggen is. Dat manco is in wezen de grootste oorzaak van de desinteresse van ons electoraat ten opzichte van Europese verkiezingen. Eigenlijk een zinloos parlement en waarom heffen we dat ‘instituut’ niet op en laten alles van de Commissie in plaats van dat EP binnen de lidstaten goedkeuren/afwijzen?

https://www.trouw.nl/s/s~a7ad855eb?m_i=rEIp0pr3PtwmqM11fxMShqYMKCFQCFTXMCqouaJzrSUxNmpqXwZkN%2BLrzsgj6S%2B5TJr01qNrpHTxqUjBa0hBQYDm5Et8HyHbr8&utm_source=TR&utm_medium=email&utm_campaign=20181223|daily&utm_content=Judith%20Sargentini%20is%20het%20onderwerp%20van%20een%20Hongaarse%20haatcampagne&utm_term=76433&ctm_ctid=33e7154e17385847f6e2dc68f7b02954