Tags

Duurzaamheid dreigt twistpunt te worden in nieuwe klassenstrijd (Lars Moratis en Frans Melissen, Opinie/fd, 10-12-18)

Duurzaamheid dreigt twistpunt te worden in nieuwe klassenstrijd

Opinie | Lars Moratis en Frans Melissen zijn lector aan de Breda University of Applied Sciences

Maar de daadwerkelijke transformatie dreigt uit te monden in een clash tussen ‘het volk’ en ‘de elite’. Dat kun je een ongewenste ontwikkeling noemen, want zo’n clash kan tot akelige, zelfs gewelddadige situaties leiden. Aan de andere kant is het bemoedigend dat steeds meer verschillende groepen zich op geheel eigen manier druk maken over zaken als milieukwaliteit en sociale rechtvaardigheid.

Zolang die waarde van sociale rechtvaardigheid in wereldwijd verband – via de globalisering – ontbreekt, blijft het permanent rommelen in ieder land, of het West tegenover Oost is, of Noord tegenover Zuid. Het blijft clashen tot er een oplossing is gevonden; en anders gaat de wereld ten onder aan dit grootschalige onrecht.

https://fd.nl/opinie/1281275/duurzaamheid-dreigt-twistpunt-te-worden-in-nieuwe-klassenstrijd