Tags

Dit is een poging om zomaar twee ogenschijnlijk verschillende thema’s aan elkaar te breien/koppelen want altijd een nuttige oefening.

Gezondheid is de eerste menselijke prioriteit aangezien dit thema altijd als eerste wordt genoemd in allerlei onderzoeken, méér dan welvaart. Dat is ook begrijpelijk aangezien een goede menselijke gezondheid de hele rest van een zinvol leven mogelijk maakt en je ook aan armoede te ontworstelen door je scholing af te ronden en dat vraagt zelfdiscipline.

Dat gezondheid zo belangrijk is wordt ook direct door de afwezigheid ervan aangetoond; als je chronisch ziek bent, ben je je halve leven – waarschijnlijk – gedwongen om over de zin van dit trieste levenslot na te denken en de andere helft van je leven kun je mogelijk en hopelijk accepteren dat het niet anders is. Maar iedere acceptatie van een onvolkomenheid valt de mens moeilijk.

Dat maakt ook weer dat het gevolg in de vorm van een nutsvoorziening als de gezondheidszorg die immens belangrijk is en ieder beschaafd land kent een ‘geoliede zorgmachine’. We hebben kortgeleden gemerkt wat kan gebeuren als een stel ondernemende cowboys de boel aan het ‘verzieken’ zijn, dan volgt algehele verbijstering dat dit mogelijk is. Wij zijn een georganiseerde samenleving en dat betekent ook dat ieder ziekenhuis goed bestuurd moet worden.

Maar hoe valt het bovenstaande te koppelen aan de opstand van de ‘Gele Hesjes’, inmiddels zelfs doorgedrongen zoals in Iran.

Op de radio was te beluisteren door een getuige uit Frankrijk verklaarde dat de maatschappelijke verontwaardiging niet was ontstaan door de dieselheffingen (in het kader van het Klimaatverdrag van Parijs), maar het voortrekken van president Macron van de allerrijksten in Frankrijk, die minder belasting hoefden/mochten betalen. Als dit waar is, dan is er sprake van een meest verschrikkelijke blunder die een president ooit heeft kunnen maken en dan verdient hij ook om weggestuurd te worden.

Dat dat land vreemd is georganiseerd of zelfs misschien de best georganiseerde chaos ter wereld mag worden genoemd, maakt dat het allemaal héél erg complex is geworden en dat het huidige in ieder land bestaande politieke bestel overal even verrot is, zeker ook in ons land (het bewijs wordt geleverd door de blunder van Rutte door Shell en Unilever voor te trekken). Dit huidige bestel van de representatieve democratie is niet meer voldoende opgewassen tegen de huidige problemen en de visieloosheid van politiek en de ambtenarij.

Daartegen is de beweging van Gele Hesjes een groots en terecht protest aangezien de rechtvaardigheid in deze wereld ver te zoeken is. Het gevolg hiervan is ook dat steeds meer burgers hiervan ziek worden en in een zware stress terecht komen; en daar hebben de politici vervolgens geen aandacht voor. En zo wordt het een vicieuze cirkel. We worden er niet beter van, zo beschouwd.

En ik ben persoonlijk ook iemand die meent dat alles met alles verband houdt – of met elkaar te maken heeft -. En daarom zou ieder mens de studiezin én/óf nieuwsgierigheid moeten kunnen opbrengen om daarnaar onderzoek te doen door kranten goed te lezen en misschien nog wat meer dan dat alleen, om zo goed op de hoogte te raken. Die discipline moet wel worden opgebracht want anders worden het een algemene meningenuitwisseling in plaats van dialoog met gefundeerde standpunten. En die ontbreken altijd in het parlement. Daar worden alleen politieke dogma’s aangehoord.

Onze democratie – als oud-systeem dat hoort bij oude politiek – is hiertegen, de bestaande complexiteit bedoel ik, niet meer opgewassen en dus raakt dus ook de politiek de kluts kwijt. Niet meer dan logisch. Daarom pleit ik voor een stelsel dat ik digitale directe democratie noem zodat iedere burger een eigen plek krijgt in onze nieuwe democratie die in de toekomst gestalte gaat krijgen (volgens mijn stellige vertrouwen, want dat kan niet anders omdat ons parlementaire stelsel het niet langer dan nog hoogstens tien jaar volhoudt). En op die toekomst probeer ik mij via deze eigen blogs voor te bereiden.