Tags

De gele hesjes zijn een voorbode (Commentaar, opinie/Trouw, 1-12-18)

De felle Franse protesten – en de demonstratie gisteren in Brussel – dreigen een voorbode te zijn van nog veel meer conflicten tussen burgers en overheden bij de komende transitie naar een duurzamere, groenere samenleving, waarin de klimaatdoelen moeten worden gehaald. CDA-leider Buma waarschuwde eerder dit jaar dat ‘de hardwerkende Nederlander niet het kind van de groene rekening mag worden’ en hij zei te vrezen voor tweedeling in de maatschappij. Met een elite die in een Tesla rijdt en geld heeft om thuis een warmtepomp aan te schaffen, tegenover een ander deel van de bevolking dat moeite heeft de stijgende energiekosten op te brengen. De transitie op energiegebied kan niet worden vermeden, maar het probleem voor de lagere inkomens waar Buma op wees, kan evenmin worden omzeild. Er moeten slimme oplossingen worden bedacht om de energietransitie rechtvaardig te laten verlopen voor de lagere inkomens. Die borrelen gelukkig de laatste tijd op bij woningcorporaties en organisaties die opkomen voor huurders van sociale woningen. Uiteindelijk is het een verdelingsvraagstuk, waarbij de overheid de lasten van de duurzamere samenleving zo eerlijk mogelijk over de burgers zal moeten verdelen.

Zoals het hier staat: ‘Uiteindelijk is het een verdelingsvraagstuk, waarbij de overheid de lasten van de duurzamere samenleving zo eerlijk mogelijk over de burgers zal moeten verdelen’, zo is het.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/500/articles/816679/26/2

Het politieke gekonkel en gepruts bewijst dat deze algehele (politieke) visieloosheid de wereld naar de afgrond voert. Aan dit redactionele commentaar mag ook de column van Ephimenco worden toegevoegd in dezelfde editie van de krant:

Revolutie (2) door Ephimenco

Gistermiddag zag ik hoe een groep Nederlandse ontevredenen met een stuk of twaalfduizend ‘likes’ de facebookpagina ‘Gele Hesjes NL’ hadden aangeklikt. In navolging van de Franse beweging ‘Gilets Jaunes’ probeerden deze Nederlanders tot een demonstratie op te roepen, vandaag op het Binnenhof. Net als de Fransen richtten ze hun pijlen op de brandstofprijs maar ook op het zorgstelsel, migratiebeleid, of pensioenleeftijd. Tegelijk was in België een Gele Hesjes-oproer aan de gang. Een nog beperkte groep relschoppers blokkeerde tunnels in Brussel, viel de politie aan en zette een paar politiebusjes in lichterlaaie. Verder naar het zuiden maakten de Franse Gele Hesjes zich alvast klaar voor een nieuw weekeinde van onlusten. De ‘r’ is in de maand zou de mosselman zeggen. Maar nu gaat het om de ‘r’ van ‘revolte’ en volgens steeds meer Franse ‘gilets’ van ‘revolutie’.

Zou dat kunnen, een golf van revolutionaire ontevredenheid, onlust en ongeregeldheden die steeds verder over het Europese continent spoelt? Een diep onbehagen vol woede dat contemporaine ‘kleyne luyden’ en moderne sansculotten tot een wanhopige opstand drijft? Een klein volk dat het gevoel heeft het slachtoffer te zijn van een ongunstige mondialisering en verlies van identiteit? Volstrekt los van traditionele structuren die doorgaans door politieke partijen, vakbonden of maatschappelijke organisaties wordt gevormd? Wat mij onmiddellijk te binnen schoot was het revolutiejaar 1848.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/500/articles/816679/2/1