Tags

Bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken plugde elke partij haar eigen plannen. Ook de provincies kloppen op de deur om geld, terwijl het kabinet dat liever oppot voor de gevolgen van de Urgenda-zaak.

Jorg Leijten, nrc.nl, 29-11-18

PLANNETJES-PLANNETJES-PLANNETJES: Een ‘doorstartbaan’ voor werkloze 45-plussers, maatregelen tegen uitkeringsfraudeurs met een inkomen in het buitenland, een acceptatieplicht voor onverzekerde zzp’ers, onbetaald rouwverlof bij het overlijden van een dierbare, een plek voor jongeren in de Sociaal-Economische Raad. Kamerleden hadden ideeën te over bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken. Je zou bijna denken dat minister Wouter Koolmees het niet al druk genoeg heeft met de stukgelopen pensioenonderhandelingen en het moeizame zzp-dossier. Vandaag moet de D66’er de Kamerleden antwoorden op al hun plannetjes.

In een versplinterd politiek bestel ontkomt geen enkele partij aan het lanceren van eigen beleids- en begrotingsplannen. Alleen zou de oppositie er goed aan doen wat meer eenheid in het oppositionele geluid aan te brengen, omdat een dergelijke gezamenlijke strategie nog nooit uit de verf is gekomen. Maar dat betreft dan de Kamerdebatten waar de oppositie met moties van wantrouwen gaan strooien. Want dat gebeurt tegenwoordig te vaak, met alle verschijnselen van inflatie van dien. Daarom krijgt de oppositie ook geen poot aan de grond.

RAKETAGRESSIE: Het is soms zoeken naar onderwerpen die coalitie en oppositie kunnen verenigen, maar angst is altijd een gemene deler. Angst voor Russische agressie in dit geval. Minister Stef Blok concludeerde eerder deze week dat Rusland het rakettenverdrag INF schendt door te werken aan een langeafstandsraket. Nu pleiten meerdere partijen bij de VVD-minister voor extra sancties tegen Rusland. Maar hoe die eruit moeten zien? D66 en GroenLinks willen de aanleg van gaspijpleiding Nord Stream treffen, VVD en CDA willen de energievoorziening juist niet in gevaar brengen. Ondertussen dient de volgende kwestie zich al aan: hoe ver laten we Rusland komen in de zee van Azov?

En zo blijft de oude politiek maar voortmodderen. Energievoorziening is natuurlijk belangrijk, maar in een noodsituatie als deze moeten ook noodcontracten met energieleveranciers geregeld kunnen worden. Als dat op korte termijn geregeld kan worden en Rusland zo kan worden gedwarsboomd, dan is er in alle afgelopen jaren (en kabinetten) verkeerd beleid gevoerd zonder een plan-B.

OPPOTTEN: Angst is er ook binnen het kabinet voor de gevolgen van de Urgenda-zaak. Volgens De Telegraaf wordt alvast een half miljard euro aan meevallers opgepot om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hoewel de staat nog in cassatie gaat tegen het arrest, dat het kabinet verplicht de inspanningen op te voeren om klimaatdoelen te halen, loopt men in Den Haag dus al vooruit op een nederlaag bij de Hoge Raad. Het plan is onderdeel van de Najaarsnota die deze week naar de Kamer gaat en waarin – volgens ingewijden tegen de krant – dit jaar vooral financiële meevallers staan.

De kans op een mislukking van de cassatie bij de Hoge Raad is natuurlijk groot, omdat er alleen getoetst wordt op de juiste procedures. Onbegrijpelijk is ook dat vele Kamerleden van de coalitiepartijen zo weinig kennis en inzicht hebben in juridische procedures.

PROVINCIELOBBY: Een financiële tegenvaller dreigt wel voor de provincies nu de eurokritische Tweede Kamer de Nederlandse regering dwingt tot een zuinige positie bij de onderhandelingen over een nieuwe EU-meerjarenbegroting. De inzet: minder traditionele subsidies en meer geld naar gebieden waarop Nederland uitblinkt, zoals onderzoek en innovatie. Een misrekening, menen de provincies, die juist profiteren van de traditionele subsidies. En dus wordt er hard gelobbyd in Den Haag.

Hier hebben de provincies het mis aangezien is gebleken dat teveel subsidies naar fossiele energiebronnen (80%) gaan, in plaats van duurzame bronnen (20%). Dat mag een schande worden genoemd.

O(N)VVREDE: Knallende ruzie is het niet, maar de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaf gisteren wel een duidelijk signaal af aan het kabinet. Als het misgaat tijdens de viering van Oud en Nieuw dan heeft het aan hen niet gelegen. Het kabinet besloot deze zomer tegen het advies van de OVV in om niet met een landelijk vuurwerkverbod te komen. En dus zit de eerste hulp straks op 1 januari weer vol met te voorkomen vuurwerkgewonden, concludeert de OVV. Het kabinet verplichtte wel lanceerstandaarden bij het afsteken van vuurpijlen. Die bleken vorige week dan weer niet deugdelijk en werden afgekeurd.

Waarom is er nooit aan een maximum per gezin aan vuurwerk gedacht; al zal een dergelijke maatregel niet uitvoerbaar zijn, wegens onmogelijkheid om afdoende toezichthoudende controle in te zetten. Zolang de consument ruim baan krijgt, wordt het niets met het klimaatakkoord. De bevolking heeft geen idee wat hen boven het hoofd hangt; zelfs voor het aspect vuurwerk en de relatie tot het klimaat blijft men blind.

VLUCHT NAAR VOREN: Ook vuurwerk verwacht bij 50Plus vanavond. Sinds Geert Dales in mei voorzitter werd – nadat Henk Krol c.s. zijn voorganger middels een persbericht hadden gedumpt – zijn de bestuursconflicten daar alleen maar opgelopen. Drie leden stapten al op en vanavond heeft Dales een speciale ledenvergadering belegd om zich van nog eens drie collega’s te ontdoen. De afgelopen dagen zijn beide kampen druk bezig met rotzooi over elkaar te verspreiden en achter de schermen worden volmachtstemmen verzameld voor de stemming van vanavond. Eén slag heeft Dales alvast gewonnen: de Haagse rechtbank besloot gisteren dat het bestuur terecht gebroken heeft met het wetenschappelijk bureau van de partij.

QUOTE VAN DE DAG

“Toen heb ik met Van Haga gebeld. ‘Wybren, we zouden het toch samen doen?’ Maar ’s middags op de radio en ’s avonds bij Pauw zei hij het wéér.”

D66-Kamerlid Achraf Bouali verbaast zich in het AD over de rechtse taal van VVD’er Wybren van Haga over anticonceptie in ontwikkelingslanden. Samen hadden ze een plan om hiervoor 10 miljoen euro vrij te maken.