Tags

Kernenergie onmisbaar? Welnee, er zijn genoeg betere alternatieven (Sietse de Haan. Opinie/Trouw, 23-11-18)

Kernenergie is gevaarlijk, duur en weinig flexibel. Investeringen in hernieuwbare energie leveren veel meer op, stelt Sietse de Haan, voorzitter van de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales.

De discussie over kernenergie laait weer op. Die zou onmisbaar zijn voor een snelle energietransitie, wordt er gezegd. Het tv-programma ‘Zondag met Lubach’ stelde zelfs dat we met hernieuwbare energie niet zo snel zouden kunnen bouwen. De bezwaren tegen kernenergie worden weggewimpeld en de alternatieven niet duidelijk genoemd.

Deze beweringen komen overeen met uitspraken uit de wereld van ngo’s zoals Greenpeace, Urgenda en soortgenoten, kortom uit de wereld buiten de lobbyisten om want daar wordt het vanzelfsprekend het tegenovergestelde beweerd, omdat ze daartoe zijn aangesteld.

Snelle transitie is nodig, daar is iedereen het wel over eens. Maar juist kernenergie is geen snelle methode. Want de nieuwe generatie kerncentrales wordt niet in een paar jaar neergezet, zo blijkt in Finland en Engeland: daar doen ze er minimaal vijftien jaar over. Ook het wisselvallige karakter van zon en wind wordt aangehaald als argument. Kernenergie levert altijd, wordt dan gezegd. Maar waar we echt behoefte aan hebben is een systeem dat de snelle fluctuaties kan opvangen, en daar staat kernenergie niet bepaald om bekend.

Elektriciteit uit de nieuwe kerncentrales is ongeveer twee keer zo duur als die uit hernieuwbare energie. De Britse overheid heeft 12 cent per kilowattuur voor 35 jaar vastgelegd. En door nieuwe inzichten over veiligheid en gevoeligheid voor terrorisme worden kerncentrales steeds duurder.

Kernenergie kent nog een aantal andere bezwaren. De kans op ongelukken is klein, maar de gevolgen bij een ongeluk zijn groot. De hoeveelheid hoogwaardig afval is klein, maar je moet het wel 200.000 jaar bewaren. En aan het eind van haar leven moet de centrale afgebroken worden: ze is dan zelf radioactief.

Daardoor worden de ontmantelingskosten dus ook onnoemelijk hoog.

Kernenergie kan een stap naar kernwapens zijn. De winning van uranium is bovendien ongezond en kankerverwekkend voor de mijnwerkers en de omgeving. Tot slot is de voorraad uranium niet oneindig.

Hier hoor je ook veel te weinig over.

Wél in een paar jaar

De energietransitie kan op een andere manier worden versneld: door de investeringen [en dan vooral de investeringskosten!] die nodig zouden zijn voor kernenergie aan te wenden voor hernieuwbare energie. We hebben slechts 10 procent van de Noordzee nodig voor windparken en 5 procent van de oppervlakte van het land voor zon om in onze elektriciteitsbehoefte te voorzien. Alleen het oppervlak van de geschikte daken in Nederland is al voldoende om in een groot deel van onze elektriciteitsbehoefte te voorzien.

Ik ga er gemakshalve vanuit dat deze cijfers juist zijn en ook door de Trouw-redactie geverifieerd.

Ook de fluctuaties in aanbod van zon- en windenergie hoeven geen probleem te zijn, door concentrated solar power voor elektriciteit op afroep. CSP kan nu al elektriciteit maken tegen een concurrerende prijs. Zo’n centrale zet je wel in een paar jaar neer. Niet zo geschikt voor Nederland, maar Spanje is wel een goede kandidaat.

Over het aanbod aan zonne-energie gesproken, gooi de hele Mediteraanse kust met vele onbegroeide en onvruchtbare bodemgesteldheden vol met zonnepanelen en zeker ook het woestijnen in Afrika, en zij kunnen alle ontwikkelingsprojecten aldaar met eigen middelen bekostigen.

Sowieso is een robuust supergrid (een elektriciteitsnetwerk door heel Europa met weinig energieverlies) een voorwaarde voor de toepassing van veel hernieuwbare energie. Met een verbinding oost-west kun je al zonne-energie oogsten als de zon opgaat in Polen en ermee doorgaan tot die ondergaat in Ierland. Met de verbinding zuid-noord kun je beschikken over buffers als CSP in het zuiden en waterkracht in het noorden.

Maken we ons dan weer afhankelijk van andere landen? Op dit moment is Europa voor twee derde afhankelijk van energie-import van buiten Europa. Ook uranium voor kerncentrales komt van buiten Europa, onder meer uit Kazachstan. Als we nog onafhankelijker willen zijn dan we met bovengenoemde oplossingen al zouden zijn, dan kan er ook nog waterstof worden geproduceerd met goedkope, hernieuwbare elektriciteit. Dat kan in Nederland, als de prijs laag is, of in de landen waar vanwege de goede omstandigheden de prijs van zon of wind altijd laag is.

De algehele conclusie op basis van deze bijdrage luidt dat dit de meest overtuigende is die ik ooit gelezen heb. Nu ben ik enigszins bevooroordeeld omdat ik geen fysicus ben en dus afhankelijk ben van de expertise van anderen. Maar mijn intuïtie geeft mij in dat De Haan de zuivere waarheid spreekt en dat kan ik van niemand anders zeggen.

https://www.trouw.nl/opinie/kernenergie-onmisbaar-welnee-er-zijn-genoeg-betere-alternatieven~a5f1263b/