Tags

Uitspraak over het goedkeuren van een plan van aanpak voor ‘Radioactive Waste Management’ door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Het plan van aanpak gaat over de verwerking van nucleair afval dat afkomstig is van een onderzoekslocatie in Petten. De Kernenergiewetvergunning voor die onderzoekslocatie vereist dat zo’n plan van aanpak wordt opgesteld. De Stichting Laka is tegen de goedkeuring van het plan van aanpak in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens Laka zijn de milieugevolgen onvoldoende beoordeeld en is het plan niet uitgebreid genoeg.
Verder zijn de risico’s voor het grond-, oppervlakte- en drinkwater onduidelijk en is het plan in strijd met Nederlands beleid voor nucleair afval, aldus Laka.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 18 juli 2018 op zitting behandeld.

201709786/1/A1

Datum van uitspraak: Woensdag 21 november 2018 Proceduresoort: Eerste aanleg – meervoudig Rechtsgebied: Kernenergie Inhoudsindicatie:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/selectie-van-actuele-uitspraken.html