Tags

Stelling: Onderstaand artikel toont duidelijk de onvolkomenheden van de oorspronkelijke luchtballon die vier jaar geleden door Juncker werd opgelaten, maar toen kon hij ook niet vermoeden hoe groot zijn val zou worden als voorzitter van de Europese Commissie. Nu is het duidelijk geworden dat we hem niet meer serieus hoeven te nemen. Dat betekent tevens de gelegenheid te baat nemen om een onderzoek te doen naar een ‘echt Europees leger’ 2.19, waarvoor de ingrediënten in onderstaande analyse worden aangedragen. Daarom leent de tekst zich voor het ontwikkelen en aanleggen van een meetlat voor een adequaat en effectief Europees leger.

Een ‘echt Europees leger’ is als een mooie droom die maar niet uitkomt (Ria Cats, Brussel/fd, 17-11-18)

Nog niet zo lang geleden gold alleen al het opperen van een gemeenschappelijke defensiemacht als vloeken in de kerk. Maar nu is zowel Frankrijk als Duitsland om. De praktijk zal weerbarstig blijken

Niet alleen weerbarstig, maar volslagen onzinnig tegen de achtergrond van het voorlopig doorgroeiend populisme dat door de gehele EU waart dankzij de visieloosheid van alle EU-lidstaten. Daarom wordt volslagen terecht geconstateerd dat een gemeenschappelijke defensiemacht vloeken in de kerk is. Maar wat dan wel?

De geopolitieke wijzingen die zich al enige jaren afspelen sinds China zijn eigen geopolitieke macht in Azië en Afrika (Zuid-Amerika snel ook wel snel volgen vanwege China’s pretentie om de leider te worden van de ‘Derde Wereld’, om een oud concept nieuw leven in te blazen) aan het opbouwen is, wordt ook duidelijk dat China vanwege de gaten die het ontwikkelde Westen laat vallen in de armoedestructuur van die Derde Wereld vanwege het aanbeden ‘hyperkapitalisme’ en daarmee zijn eigen ondergang aan het veroorzaken en is; er bestaat geen rechtvaardigheid meer in deze wereld.

Als de EU in de toekomst nog een rol van betekenis wil spelen, moet dat gebeuren op de terreinen van de hedendaagse innovatie en technologische ontwikkelingen zoals de virtuele werkelijkheid die aan het ontstaan is: de cyberruimte die gecreëerd wordt via KI/AI, algoritmen en robotica. Dat speelt niet alleen om economisch en commercieel en in de biowetenschappen een groeiende rol, maar zeker ook op defensie gebied omdat onze hele samenleving steeds verder doortrokken raakt van de mogelijkheden van ict. Daarop moeten de constructeurs van de nieuwe potentiële oorlogsvoering inhaken via het onlangs gevormde Cybercommandocentrum van de krijgsmacht.

Het onderwerp kwam volledig uit de lucht vallen gezien de uitgebreide herdenking vorig weekend van de gruwelijkheden tijdens Eerste Wereldoorlog. Maar toch staat een ‘echt Europees leger’ sinds deze week prominent op de agenda.

De Franse president Emmanuel Macron was begin november de eerste Europese regeringsleider die erover begon. Volgens hem moet Europa zichzelf beschermen tegen China, Rusland en ‘zelfs’ de Verenigde Staten. Dat kan niet zonder een Europees leger dat volledig onafhankelijk is van de VS, aldus Macron.

Daarin heeft Macron gelijk. Alleen werden de principiële verschillen met ‘vroeger’ niet duidelijk genoeg – en zelfs symbolisch gezien – niet gepresenteerd. Dat was dus een presentatiefout. De bevolking die hij toesprak werd niet didactisch benaderd. Dat mag een blunder worden genoemd. Maar welke politicus maakt zich daaraan niet schuldig?

Aanleiding voor dit pleidooi is het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om zich terug te trekken uit het atoomverdrag Intermediate Nuclear Forces (INF). Hierin spraken oud-president Ronald Reagan en Sovjet-leider Michail Gorbatsjov in 1987 af dat alle kernraketten die vanaf de grond meer dan 500 kilometer kunnen vliegen, worden vernietigd. Volgens Trump lapt Rusland het INF aan zijn laars. Hij wil daarom ook weer middellangeafstandsraketten ontwikkelen.

Hier grijpt Macron terug op het verleden, dat volstrekt overbodig en zinloos is.
Hij had de huidige gevaren voor een potentiële ‘wereldvrede’ moeten tonen: ‘Oude gevaren tegenover nieuwe gevaren.’

Het trans-Atlantische bondgenootschap Navo hield op 8 november een militaire oefening in de Poolse stad Gdynia. Polen is drie decennia na de val van het IJzeren Gordijn nog altijd bevreesd voor de Russische oosterbuur.

Dit is terechte angst van de Polen omdat Rusland onder Poetin nooit iets anders gewend is geweest dan het Westen uit te dagen.

Zo dreigt er een nieuwe wapenwedloop en dat baart Macron zorgen. ‘Wie is daar het grootste slachtoffer van?’ zei hij. ‘Europa en de Europese veiligheid.’

Terecht opgemerkt!

Dinsdag schaarde Angela Merkel zich achter Macron. De Duitse bondskanselier, over wie de grap gaat dat haar toespraken lijken op het voorlezen van de spoorwegdienstregeling, hield een onverwacht vlammend betoog in het Europees Parlement. ‘We moeten werken aan de visie om op een dag een echt Europees leger op te richten,’ zei ze.

Animo

Het is niet louter aan de woede-uitbarstingen van Trump te danken dat EU-landen hun achterblijvende investeringen in de krijgsmacht opschroeven
Nog niet zo lang geleden gold alleen al het opperen van een gezamenlijk Europees leger als vloeken in de kerk. Geen enkele lidstaat wilde eraan, omdat het betekent dat er opnieuw een nationale bevoegdheid aan Brussel wordt overgedragen. Maar de laatste jaren slaan steeds meer lidstaten de handen ineen op defensiegebied. Zo kopen de Nederlandse en Belgische marine gezamenlijk mijnenbestrijdingsvaartuigen en fregatten. Nederland werkt ook nauw samen met Duitsland, voornamelijk in de landmacht.

Dat alles kan ook niet anders na alle achterliggende bezuinigingsronden waarmee we ons hebben geconformeerd aan het Stabiliteits- en groeipact.

Hoewel zulke initiatieven deels uit nood zijn geboren vanwege jarenlange bezuinigingen, blijkt de animo voor samenwerking ook door andere gebeurtenissen groeiende. Onder meer door de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim in 2014 staat defensie bij lidstaten weer op de radar. Het is niet louter aan de woede-uitbarstingen van Trump te danken dat EU-landen hun achterblijvende investeringen in de krijgsmacht opschroeven.

Juncker verrukt

Toch kon voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie bijna vier jaar geleden nog op veel kritiek rekenen toen hij op een ‘Europees leger’ hintte. Dat zou volgens hem de wereld tonen dat er nooit meer oorlog komt tussen de lidstaten en de Russen duidelijk maken dat de Unie haar waarden wil verdedigen. Juncker toonde zich deze week dan ook ‘verrukt’ met Merkel en Macron.

Dat Juncker toen, vier jaar geleden, nog kon uitspreken dat ‘er nooit meer oorlog komt tussen de lidstaten en de Russen’ is een symbolische misgreep die toen nog niet zichtbaar kon zijn, maar hij nu wel en alleen om die reden niet mocht herbevestigen omdat de redenering van toen niet meer opgaan. Daarom blunderde Juncker met deze herinnering aan vier jaar geleden. Hem moet het spreken worden verboden omdat hij alleen maar kan blunderen, wat koren op de molen van populisten is.

Intussen heeft de Commissie niet stilgezeten. Zo heeft ze vorig jaar het Europees Defensiefonds opgezet, dat nationale investeringen in defensieonderzoek en de aankoop van materieel moet coördineren. Lidstaten kunnen bijvoorbeeld met steun van Brussel samen investeren in drone-technologie of een groot aantal helikopters kopen om de kosten te drukken.

De vraag is of je nog moet spreken in ouderwetse termen als ‘materieel’, dat altijd wordt gekoppeld aan tanks en jachtvliegtuigen, in plaats van nieuwe ontwikkelingen als drones en killerrobots.

Verder besloten 25 van de 28 lidstaten vorig jaar onder de noemer ‘Pesco’ de defensiesamenwerking nieuw leven in te blazen, na het echec van de Europese Defensie Gemeenschap in 1954. Een van de eerste Pesco-projecten is het verstevigen van bruggen en (spoor)wegen, zodat er zwaar militair materieel overheen kan en troepen in staat zijn zich snel van de ene naar de andere kant van Europa te verplaatsen.

Er met deze passage wordt eens te meer duidelijk dat er nog steeds alleen oude strategische concepten zoals ‘verstevigen van bruggen en (spoor)wegen, zodat er zwaar militair materieel overheen kan en troepen in staat zijn zich snel te verplaatsen’ wordt gesproken. Dommer en meer stupide kan niet.

Dan is er sinds juni ook nog het Europese Interventie Initiatief. Negen landen waaronder Nederland hebben zich hierin verenigd om snel te kunnen ingrijpen bij rampen of in oorlogsgebieden. Macron nam het voortouw, omdat hij Pesco te traag en weinig concreet vindt.

Voordat de volgende passage ook wordt betrokken in een gemeenschappelijk commentaar, eerst de opmerking dat ‘ingrijpen bij rampen of in oorlogsgebieden’ effectief kan dienen om op elkaar ingespeeld te raken en praktische ervaring in samenwerking op te doen.

Probleem is echter dat de EU-lidstaten nog altijd tegengestelde belangen hebben. Frankrijk intervenieert het liefst in brandhaarden in zijn ex-koloniën in Afrika, terwijl met name Oost-Europa angstig naar de Russen kijkt. Onder meer Polen werkt liever aan een sterke relatie met grootmacht Amerika dan zich op een Europees leger te richten.

In het vervolg op voorgaande opmerking moet hier worden opgemerkt dat deze ‘tegengestelde belangen’ niet relevant zijn en dus weer ‘oud denken’ vertegenwoordigen. Daar moeten zowel de EU als geheel , alswel de ‘nationale defensiegemeenschappen’ vanaf. Anders snijdt men zichzelf in de hand.

Zo bezien is het verstandig dat Macron nu Rusland noemt als grote dreiging in plaats van weer op Afrika te hameren. Al zijn de Russen inmiddels ook in de Centraal Afrikaanse Republiek en Libië actief. Maar dan nog kan het nog lang duren voordat er een echt Europees leger staat. De lidstaten zullen nog flink ruziën over de kosten en over wie beslist over missies: de lidstaten of Brussel?
De enige conclusie kan zijn dat de formulering dat ‘het nog lang duren voordat er een echt Europees leger staat’, alleen maar wordt veroorzaakt als het oude denken ‘in stand’ blijft; door ‘oude’ verslavingen in de vorm van achterhaalde strategische concepten uit de Koude Oorlog. Die worden binnen de traditionele defensiegemeenschap(pen) in meervoudsvorm aangehouden vanwege alle verschillende nationale onderdelen, die nog ‘functioneel’ samengevoegd moeten worden.

https://fd.nl/economie-politiek/1278499/een-echt-europees-leger-is-als-een-mooie-droom-die-maar-niet-uitkomt

Noot: https://www.defensie.nl/onderwerpen/cyber-security/cyber-commando
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2018/07/05/bauer-over-cybercommando-militaire-capaciteit-die-aan-belang-wint
https://myspaceid.space/disable.php