Tags

Bij 50Plus vechten ze hun interne ruzies weer publiekelijk uit. De linkse samenwerking heeft een zware week. En Segers haalt Buma rechts in.

Emilie van Outeren, nrc.nl, 15-11-18

BEJAARDENKIFT: De interne bestuurstwisten bij 50Plus zijn zo geëscaleerd dat voorzitter Geert Dales een speciale ledenvergadering bijeen roept om drie collega’s af te zetten én de procedure voor hun opvolging aan te passen. Zelf zegt Dales zo “schoon schip” te maken in de ouderenpartij die sinds de oprichting door ruzies gekenmerkt wordt. Tegenstanders zien hem dictatoriaal de absolute macht naar zich toetrekken. Over één ding zijn ze het eens: het is de oud-VVD-wethouder en -burgemeester sinds hij in mei aantrad op geen enkele manier gelukt de partij in rustiger vaarwater te brengen. Er stapten in de afgelopen zes maanden al drie bestuursleden op, er wordt geruzied over provinciale kandidatenlijsten, het ledenaantal loopt terug en in peilingen wordt niet geprofiteerd van de impopulariteit van de coalitie. Maar in tegenstelling tot de vorige voorzitter die geloosd werd, heeft Dales (nog) wel de steun van voorman Henk Krol.

Herhaalt de geschiedenis zich weer? Sinds de LPF als nieuwe binnenkomer in de Tweede Kamer is het steeds hommeles geweest met die nieuwelingen en dat mag ook geen verbazing wekken. Waarom niet? De politiek blijft het terrein van de egotrippers en dat zal altijd zichtbaar blijven omdat de mens nu eenmaal macht zoekt. En dat is sinds de hele menselijke geschiedenis aan de orde van de dag geweest. En nu lijkt het erop dat het niet alleen in ons land overal in de wereld – met opzichtige autocraten in het oosten tegenover de gecamoufleerde in het westen zoals Trump dat laat zien (ik reken Poetins Rusland en Turkije’s Erdogan maar gemakshalve tot het oosten want geen erkende democratieën door het westen) wordt er alleen ‘hard’ gepolariseerd en bestuurd.

Wie verstandig door het leven gaat, kiest kortom niet voor de politiek, want dan kom je probleemloos in dat spanningsveld terecht. Kan niet missen.

PROCEDURETRUCJE: Of Dales slaagt, hangt ervan af of hij de leden kan overtuigen dat de ruzie niet zijn eigen schuld en verantwoordelijkheid is. Het uitroepen van de extra ledenvergadering op 29 november is in ieder geval een slim trucje. Voor het al geplande partijcongres van 1 december zijn meerdere moties van wantrouwen ingediend tegen hem en zijn drie medestanders. Maar als het Dales lukt om zijn tegenstanders een paar dagen eerder te wippen, en die moties worden alsnog aangenomen, blijft Dales demissionair aan. Er moet nu eenmaal een bestuur zijn en dat beslist dan over de verkiezingsprocedure en kandidaten voor een nieuw bestuur. Op de vraag aan Dales waar de ruzie eigenlijk over gaat, antwoordt hij: “Dat weet ik eigenlijk ook niet precies.”

LINKSE KIFT: Het valt deze week op dat de linkse samenwerking niet zo soepel loopt. In het Eerste Kamerdebat over de deconstitutionalisering van burgemeestersbenoemingen (waar in het CDA trouwens nog wat oprispingen over zijn) waren de felste discussies tussen de SP en de PvdA. Dat die laatste partij conservatief vasthoudt aan door de koning benoemde burgemeesters en daarmee directere democratie blokkeert, kon de concurrent op links niet vaak genoeg benadrukken. Rond het Belastingplan zijn de twee partijen samen verbijsterd over de opstelling van GroenLinks. Die partij dreigde de btw-verhoging van 6 naar 9 procent te steunen als de coalitie bedrijven zwaarder voor energie zou belasten en huishoudens minder. Omdat de coalitiepartijen voor ze volgend jaar waarschijnlijk hun senaatsmeerderheid verliezen nog niet aan uitgestoken handen doen, ging dat plan niet door en is het linkse pact voorlopig gered.

Deze oppositie functioneert zo klungelig, amateuristisch en naïef dat geen enkel kabinet de stuipen op het lijf wordt gejaagd. Alleen de aanwas van romantisch/nostalgisch-rechts (FvD) en extreem-rechts-nieuwe-stijl (PVV vanwege de constante schendingen van grondwettelijke basisrechten) levert dat nog geen gevaar voor de aanstaande bananenrepubliek NL, zodat het machtsevenwicht in getalsverhoudingen van 50 om 50 altijd wel blijven bestaan. Dat blijkt dus een soort politieke natuurwet in de vorm van machtsevenwicht te zijn.

POPULISTENALERT: Gert-Jan Segers laat zich ondertussen van zijn rechtste kant zien in een interview met Elsevier. “We zijn bezig het multiculturele drama nog een keer te herhalen”, zegt hij over de arbeidsmigratie van met name Midden- en Oost-Europeanen naar Nederland. “Voorafgaand aan hun komst zijn de aantallen enorm miskend. De verdringing die zou plaatshebben, werd onderschat”, zegt Segers, met een sneer naar Rutte en het bedrijfsleven. Hij waarschuwt à la Buma voor “een opstand van de mensen aan de onderkant” en de volgende “populistische golf”. Maar is het hier niet Segers zelf die een populistisch angstbeeld zaait? Vorige maand wees onderzoek van het SCP en CPB nog uit dat er nauwelijks sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt.

Hier kunnen de meningen verschillen als wordt opgemerkt dat ‘Segers zelf die een populistisch angstbeeld zaait’, want daarvan is en kan geen sprake zijn zolang de migratieproblemen bij lange na niet zijn opgelost en het zelfs bijna een onoplosbare kwestie dreigt te worden. Het lijkt bijna op dezelfde onoplosbaarheid als de Antillen, zoals hieronder blijkt.

KOLONIALE KIFT: Wie nog beweerde dat met name CDA’ers altijd maar pappen en nathouden op de voormalige Nederlandse Antillen, moet toch eens kennismaken met Raymond Knops. De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties stelde voorwaarden aan de hulp op Sint Maarten na orkaan Irma, hij nam het bestuur over op Sint Eustatius en nu grijpt hij ook in op Bonaire. Het eilandbestuur krijgt het pas weer zelf voor het zeggen als het (corrupte) ambtenarenapparaat is gereorganiseerd, de financiën zijn verbeterd en bestuurders zich aan een gedragscode houden. Al wil Knops zelf “niet van ingrijpen spreken”.

EIGEN SPUL EERST: Stef Blok, in een vorig leven als VVD-fractievoorzitter nog fel voorstander van het snijden in diplomatieke posten, praat gisteren en vandaag met de Kamer over het uitstrekken van de Nederlandse tentakels. Nu de onrust in de wereld groeit, krijgt zijn ministerie er 40 miljoen euro bij, vooral voor posten in Noord-Afrika. De eerste dag van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken ging onder andere over de vraag in hoeverre buitenlands beleid ten goede moet komen aan Nederland, zoals bij Defensie nu ‘Nederland eerst’ geldt bij de aanschaf van nieuwe spullen.

QUOTE VAN DE DAG

“Alles bij elkaar duurt dit drama nu dus ruim vijftig jaar. (…) Vele parlementaire enquêtes zijn om veel minder gehouden. En nog wordt de veeteelt beschermd. Op de klimaattafels hoeft de sector niet te krimpen, in het regeerakkoord krijgen technische maatregelen voorrang boven krimp.”

[Politiek columnist Tom-Jan Meeus windt zich op over mestfraude en de groeiende veeteelt die nooit worden aangepakt, ook niet door Carola Schouten.]
De veeteelt kan dus worden toegevoegd aan de luchtvaart en industrie. Samengevat: de consumptie die niet wordt aangepakt.

De veeteelt kan dus worden toegevoegd aan de luchtvaart en industrie. Samengevat: de consumptie die niet wordt aangepakt.

Advertisements