Tags

Het OM bemoeit zich met Schoutens mestfraudebeleid. Meer asfalt gaat niet werken. En de IND bekent, dure, schuld aan de vertraging van asielverzoeken.

Emilie van Outeren, nrc.nl, 13-11-18

MINDER, MINDER: Na rechters die oordeelden dat de staat meer moet doen om CO2-uitstoot terug te dringen, is het nu het Openbaar Ministerie dat zich met de omvang van de veestapel bemoeit. Sinds NRC een jaar geleden grootschalige mestfraude onthulde, beloofde Carola Schouten allerlei maatregelen. Maar terwijl die niet of maar ten dele werden ingevoerd, nam het probleem van het mestoverschot alleen maar toe. Rob de Rijck, de landelijk coördinerend milieuofficier-van-justitie ziet maar één oplossing. “Een verminderde productie van mest. De veestapel zal kleiner moeten worden.” Landbouw-minister Schouten schrikt daarvan. “Dit is een heel politieke discussie.”

Ernstiger lijkt mij dat die kennis of feiten die het OM nu boven water heeft gebracht, niet door de ambtenaren aan hun minister zijn voorgelegd. Dat behoren ze namelijk wel te doen als ze hun functie niet als louter ambtenaren aan hun bureau beschouwen. Omdat dat niet is gebeurd, is dus het OM genoodzaakt om op te treden. Zonder die informatie over blijvende mestfraude waar nog te weinig vanuit het ministerie aan wordt gedaan, wordt de Kamer ook niet adequaat geïnformeerd.

MEER, MEER: Een politiek evenmin populair onderwerp, in ieder geval in de coalitie, is rekeningrijden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) zien zichzelf liever als “de meiden van het spitsmijden”. Toch is een kilometerheffing, zo blijkt uit onderzoeken, de enige mogelijkheid om files echt op te lossen. Sterker nog, de belofte van het kabinet om duizend kilometer meer asfalt aan te leggen, werkt averechts. Meer asfalt zorgt voor meer automobilisten en dus voor meer files. Reken dus maar op filerecords van meer dan 1.135 kilometer.

Wat kun je anders verwachten van in ieder geval één klassieke liberaal en de ander als sociaalliberaal die beide te veel naar economische belangen hellen.

VERTRAGINGSCHULD: Asielzoekers die nog in een procedure zitten, kunnen geen leven in Nederland opbouwen, noch worden uitgezet. Maar als hun aanvraag niet binnen zes maanden wordt behandeld kunnen ze bovendien een dwangsom krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst trekt in de Volkskrant aan de bel dat het hen door personeelstekorten niet lukt om zich aan de wettelijke termijnen te houden, wat de staat miljoenen gaat kosten. Het past overigens ook niet zo lekker in het politieke verhaal dat het asielzoekers zijn die steeds hun procedures vertragen.

‘Migranten kunnen geen leven in Nederland opbouwen, noch worden uitgezet’ staat hier in de tekst, maar het wezenlijke probleem die op radio1 te beluisteren was is dat geen enkel thuisland bereid is om de ‘eigen’ migranten terug te nemen. Dat is dus het kernprobleem. Dat er ook sprake is van Marokkaanse migranten die hun land te streng en dictatoriaal vinden, ondanks het feit dat Marokko als een veilig land wordt beschouwd, is een volgend probleem. Waarschijnlijk gaat het om jongeren die jaloers zijn geworden op ‘het gemakkelijke’ leven van landgenoten in ons land en ook die vrijheid najagen. Maar omdat juist deze migranten voor de overlast zorgen, is er maar één oplossing denkbaar en dat is opvangen in aso-azc’s.

Besloten opvanghuizen waar dus geen gang naar het bijbehorende dorp mogelijk is. Zij worden dus vastgehouden tot het moment van gedwongen vertrek. Is dit geen overdreven strenge en ‘geminimaliseerde’ opvang? Neen, omdat deze lastpakken eerst het benul moet worden bijgebracht dat zij onze gastvrijheid genieten en daar hoort een bescheiden eigen gedrag bij.

In de tweede plaats behoren zij te weten dat ze geen recht hebben op een asielprocedure en zijn dus op goed geluk naar ons land gekomen. Tot het moment van vertrek worden de onder bewaking in een werkplek tewerk gesteld en alleen bij voorbeeldig gedrag zouden ze mogelijk een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen verwerven, totdat ze zichzelf onmogelijk blijven gedragen. Dan is direct vertrek onder Marechaussee- bewaking aan de orde.

En deze zelfde maatregelen worden ook genomen als andere nationaliteiten belastend gedrag vertonen. De EU en ons land hebben inmiddels al genoeg migranten opgevangen en dat betekent strenge selectie op ware oorlogs- en politieke vluchtelingen.

R(TL)ELLETJE: Een vreemd bericht gevolgd door een nog vreemdere column, gisteren op de site van RTL Nieuws. De nieuwskop luidde dat Geert Wilders uitleg wilde over de mogelijke politieke invloed op zijn ‘minder Marokkanen’-proces. Zoals hij wel vaker extra aandacht wil voor de vervolging. Maar het echte nieuws stond onderin. “Sinds mei beschikt RTL over informatie dat Opstelten invloed uitoefende. Bronnen meldden dat hij voorafgaand aan het besluit van het OM duidelijk maakte dat deze zaak tot strafvervolging moest leiden.” Waarom werd dáár het journaal niet mee geopend? Omdat RTL het van één anonieme bron hoorde en het daarna niet rond kreeg. Maar het wel deelde met Wilders en zijn advocaat, zo wordt in een column uitgelegd. En dan maak je alsnog nieuws. Opstelten ontkent overigens, maar zijn indirecte opvolger Grapperhaus zal dit alsnog moeten uitleggen.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag verdedigt D66-fractiechef Rob Jettende zogeheten deconstitutionalisering van de burgemeester in de Eerste Kamer. Door benoemingen van burgemeesters – en commissarissen van de koning – uit de grondwet te halen, wordt het makkelijker in de toekomst te regelen dat zij direct verkozen kunnen worden. Voor die combinatie van een grondwetswijziging en democratische vernieuwing deinzen senatoren van SGP, CDA, PvdA en VVD terug. Het lijkt erop dat de vereiste tweederde meerderheid wel gehaald wordt, maar coalitiedissidenten binnen het CDA zijn niet uit te sluiten. In onze podcast uit januari is terug te luisteren waarom juist dit zo belangrijk is voor D66.

QUOTE VAN DE DAG
“De analyse in het regeerakkoord over de behoefte aan zekerheid bij de Nederlander deel ik. Dat wordt niet bereikt met de maatregelen die het kabinet neemt. Ik vrees dat we verder van huis raken.”

Deze opmerking zal vanuit de optiek van Limmen juist zijn, maar de coalitiepartners denken daar klaarblijkelijk anders over, want anders was er intern binnen de coalitie al overleg geweest. En de uitkomst daarvan laat zich raden.

[Maurice Limmen uit zich bij zijn vertrek als voorzitter van vakbond CNV in Trouw kritisch over de arbeidsmarktplannen van het kabinet.]

Advertisements