Tags

Btw-verhoging op kraanwater getuigt niet van een duurzame en consistentie kabinetsvisie (Lieve Declercq, Opinie & Dialoog/fd, 30-10-18)

Opinie | Lieve Declercq is voormalig directievoorzitter van waterbedrijf Vitens

‘De maat is vol’. Met deze tekst protesteerden de drinkwaterbedrijven vorige week middels paginagrote advertenties tegen de voorgenomen btw-verhoging op kraanwater van 6% naar 9%. In een interview met de woordvoerder van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) in het FD stellen de waterbedrijven voor om, ter compensatie van de voorgenomen btw-verhoging, de Belasting op Leidingwater (BoL) – een zogenaamde milieumaatregel uit 2000 – af te schaffen. Het mooiste zou inderdaad zijn dat de BoL wordt afgeschaft, want het is eigenlijk te zot voor woorden dat er een milieubelasting wordt geheven op wellicht een van de duurzaamste en gezondste producten van Nederland. Er wringt duidelijk iets in deze kwestie, ook als men kijkt naar de btw.

Uit deze opmerkingen die overtuigend zijn, blijkt dat de overheid onvoldoende geïnformeerd en inzicht heeft.

‘Elke dag gooien Nederlanders meer dan een half miljoen plastic flessen weg, terwijl zij ook voor kraanwater kunnen kiezen’

De belastingdruk op drinkwater wordt met de btw-verhoging meer dan 30%. En dat voor een duurzaam product dat zonder plastic verpakking geleverd wordt en met gebruik van groene stroom gezuiverd en getransporteerd wordt. Elke dag gooien Nederlanders meer dan een half miljoen plastic flessen weg, terwijl zij ook voor kraanwater kunnen kiezen en dat opvangen in hervulbare flessen, waarmee het milieu aanmerkelijk minder belast wordt.

Aangezien de consument meestal kritiekloos met hypes meegaat, dient de overheid te overwegen om halfbakken informatie met alternatieve te pareren opdat ze zelf niet het verwijt krijgt dat er sprake is van overheidscontrole en censuur of zelfs manipulatie, maar van eerlijke voorlichting.

Het kabinet werkt op dit moment via klimaattafels aan een duurzamer Nederland met minder CO2-uitstoot. Tegelijkertijd overweegt het ook maatregelen die het gebruik van plastic flessen door een lagere belasting op flessenwater juist aanmoedigt. Dit getuigt niet van een integrale visie op onze maatschappij. Ook lukt het niet om zoiets als een CO2-taks in te voeren, maar draait het kabinet er de hand niet voor om een duurzaam product als kraanwater extra te belasten. Om in watertermen te blijven: dat is dweilen met de kraan open.

Het verwijt van de drinkwatersector dat de overheid geen getuigenis aflegt van een integrale visie op onze maatschappij, mag diezelfde erg kwalijk worden genomen, ondanks of misschien wel dankzij de hekel die Rutte heeft aan iedere vorm van visie. Maar hij denkt bijna vanzelfsprekend in de oude begrippen van socialisten die de wereld belaagden met hun maakbaarheidsvisie en daarmee het begrip ‘visie’ ook van een ‘engzijdige’ kwalificatie probeerde te voorzien en als zodanig te introduceren en exploiteren. Dat lijkt hem ook gelukt te zijn, want het is de journalistiek niet gelukt daar doorheen te prikken.

[Lieve Declercq is directeur van SPIE Nederland en voormalig directievoorzitter van Vitens.]

https://fd.nl/opinie/1275980/btw-verhoging-op-kraanwater-getuigt-niet-van-een-duurzame-en-consistentie-kabinetsvisie