Tags

,

De Tweede Kamer wil snel tekst en uitleg over de Stint en de failliete ziekenhuizen van de verantwoordelijke VVD-ministers. Jan Nagel haalt zijn gelijk bij het Nibud. En DNB pleit voor een CO2-taks.

Emilie van Outeren, nrc.nl, 30-10-18

OP HET MATJE I: Vandaag keert de Tweede Kamer terug van reces en ze wil spoedig een debat met twee ministers. Bruno Bruins (Zorg, VVD) moet zich verantwoorden voor de plotselinge sluiting van de failliete ziekenhuizen in Amsterdam en Flevoland vorige week. Vervelend, maar dat ziekenhuizen kunnen omvallen hoort nu eenmaal bij marktwerking, was zijn reactie eind vorige week. “We zijn niet de bank”, aldus Bruins. “Het gaat ons niet om het bewaken van een stapel stenen.” Maar de vraag blijft wiens schuld het is dat mensen nu verder moeten reizen voor adequate zorg. Kijk niet naar ons, zegt de verzekeraar vandaag in NRC. Verpleeghuizen raken hun extra miljarden ondertussen niet kwijt, meldt het AD.

Het is een staaltje van typisch VVD-denken dat de minister durft te reageren met ‘hoort nu eenmaal bij marktwerking’ en dus is het de vraag of de coalitiepartners daarin meegaan. Het is een voorbeeld van verkeerd oud beleid om de zorgsector te vercommercialiseren omdat er aldaar geen volledige concurrentie bestaat. En dus is schermen met de marktwerking is volledig foutief en bezijden de feitelijke waarheid, al is het een politieke waarheid of waanzin van de VVD zelf. En het gebruik van de uitlating ‘bewaken van een stapel stenen’ is tekenend voor de politieke onkunde van deze minister. Een flater van de eerste orde en een belediging voor de sector zelf.

Op het matje II: Ook Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) is de Kamer een verklaring schuldig, over haar optreden rond de elektrische bolderkar Stint. RTL Nieuws reconstrueerde hoe het ministerie en de inspectie in de nasleep van het dodelijke ongeluk in Oss een andere, foutieve melding over de Stint-problemen opbliezen en bleven gebruiken nadat deze was ingetrokken. Het resultaat is dat het vehikel helemaal van de weg gehaald werd en de fabrikant faillissement heeft aangevraagd. En dat de Kamer niet juist en volledig geïnformeerd is, vindt de Kamer natuurlijk nog veel erger.

TIJD RESPIJT: Dé andere kwestie die de gemoederen tijdens het reces bezighield, de afschaffing van de zomer- (of winter)tijd, lijkt op de lange baan geschoven te worden. Kamerleden kwamen er nog niet uit wat hun voorkeur heeft. Een peiling zou waarschijnlijk geen eensluidend antwoord geven. Maar net als het Nederlandse kabinet willen ook andere Europese transportministers meer tijd hebben om een beslissing te nemen dan Commissievoorzitter Juncker leek te bieden.

ALGEMENE OUDEREN BESCHOUWINGEN: De Eerste Kamer ontvangt vandaag premier Mark Rutte voor de Algemene Politieke Beschouwingen. Deze editie is zonder de dreigende afschaffing van de dividendbelasting. Jan Nagel (50Plus) heeft het Nibud ingeschakeld om te onderstrepen dat ouderen er de afgelopen jaren onevenredig op achteruit zouden zijn gegaan. Berekeningen van het koopkrachtbureau bewijzen vooral dat de economische crisis nivellerend heeft gewerkt. Werkenden én gepensioneerden met een laag inkomen zagen dat hun koopkracht stabiel bleef of juist steeg. De armste oudere kreeg het dus relatief beter. Hoe hoger het inkomen of het aanvullende pensioen, hoe scherper de koopkrachtdaling de afgelopen jaren. Dat rijkere ouderen meer lijden, heeft ermee te maken dat hun inkomen niet groeit, onder andere vanwege de rekenrente waar de FNV nu een breekpunt van gemaakt heeft in de onderhandelingen voor een pensioenakkoord.

VERVUILER BETAALT: De Nederlandsche Bank, die dwarsligt bij het versoepelen van die rekenrente, spreekt zich nu ook uit voor een CO2-belasting. Het kabinet moet die aan Nederlandse bedrijven opleggen, ook als dat in de rest van Europa niet gebeurt, bepleit directeur Job Swank in NRC. De Nederlandse industrie is namelijk relatief vervuilend en betaalt veel minder voor energie dan in ons omringende landen en ook dan burgers en kleinere bedrijven. “Zonder CCS [carbon capture and storage] is het nauwelijks denkbaar dat we aan de eisen van Parijs kunnen voldoen.” En de carbontaks kan zelfs goed zijn voor de economie.

                QUOTE VAN DE DAG

“Welbeschouwd is onze coalitiepolitiek ook veel hoogstaander, omdat niemand het redt met alleen het eigen gelijk, omdat iedereen zich soms moet inhouden: dingen even niet zeggen, anderen soms gelijk geven, uitstel van behoeftebevrediging.”

Dat ‘onze coalitiepolitiek ook veel hoogstaander’ mag worden genoemd klopt alleen als dat betekent dat er beter en constructiever wordt samengewerkt dan in het verleden het geval was. Dat zou de winst zijn van de versnippering in een multipartijenbestel, zonder kiesdrempels, want zo bezien een verrijking. Maar dan mag er ook geen ‘spreektijdvervuiling’ ontstaan door ellelange spreekbeurten tijdens debatten waar geen publiek naar luistert.

[Politiek columnist Tom-Jan Meeus naar aanleiding van de ontwikkelingen in Brazilië, de VS en Duitsland.]