Tags

,

‘Ik moet ervoor zorgen dat Shell geen dodo wordt’ (Bert van Dijk, Energie/fd, 24-10-18)

Shell investeert per jaar $1 mrd tot $2 mrd in schone energie, maar nog steeds ruim het tienvoudige in olie en gas. Koerst het megaconcern daarmee niet af op hetzelfde lot als Kodak, het fotobedrijf dat failliet ging omdat het te laat reageerde op veranderingen in de omgeving? Een gesprek met Jeremy Bentham, hoofd van Shells scenario-afdeling.

Mijn Tweet CITAAT: We hebben ook echt heel goed nagedacht over de energietransitie en veel steun gegeven aan ontwikkelingen die bijdragen aan de transitie, zoals het Akkoord van Parijs. Eind jaren tachtig praatten we al over klimaatverandering. We maa… https://fd.nl/ondernemen/1275118/ik-moet-ervoor-zorgen-dat-shell-geen-dodo-wordt?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd- ochtendnieuwsbrief_SYSTEM.CAMPAIGNID_SYSTEM.MAILID&utm_medium=email&utm_content=20181024&s_cid=671 #FD null #waaruitblijktdat?

De film Climate of Concern werd destijds wereldwijd op scholen en universiteiten vertoond. Maar een film maken over de gevolgen van klimaatverandering is één ding, ernaar handelen is iets anders. Als Shell wist dat het gebruik van zijn producten schadelijk is voor het klimaat, heeft het bedrijf dan zelf geen verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen? ‘We begrijpen klimaatverandering en hebben het er met onze klanten over. Maar we kunnen niet doen wat ze niet willen.’

Dit is een interessante slotzin, die in de jaren tachtig tot aan dit jaar van toepassing was en opging, totdat de aardbevingen in Groningen ons het bewijs leverden dat zomaar ‘boren in de bodem’ niet zo onschuldig bleek te zijn dan de ‘goegemeente’ dacht dat het was. Maar geologen en aardkundigen hadden ons er allang op gewezen dat het risicovolle activiteiten waren, maar het bedrijfsleven – en met name de fossiele industrie – heeft dat altijd genegeerd omdat de consument daarvan onkundig was en ook onkundig werd gelaten. Maar Shell had – zeker nu achterafgesproken – moeten weten dat zij het publiek beter had moeten informeren hoe ook met het oppompen van minerale producten ook veel gif zoals chemicaliën de grond in werden gespoten voor het frackingproces (https://www.bbc.com/news/uk-14432401 ).

Voor de traditionele en zeker ook de fossiele industrie werd gemakshalve gedacht dat de aardse bodem een levenloze want dode materie is, maar wat als zou blijken in de toekomst dan dit geenszins het geval is en we intussen de aarde hebben vernield. Ik ben me ervan bewust dat dit een ‘als-dan’ vraag en veronderstelling is waarop geen antwoord valt te geven aangezien onze wetenschappelijke (geologische) denken daarop niet is afgestemd, want die hypothese is onmeetbaar en dus onbeantwoordbaar. Maar de natuur blijkt nu andere middelen te hebben gevonden zoals de ontelbare natuurrampen van dit jaar en de tropische temperaturen van deze zomer in Europa, om ons wakker te schudden.

Mijn conclusie is dat Shell ondanks de goede bedoelingen van de afdeling Global Business Environment (GBE) zich te rationeel hiermee bezighoudt en binnen de vigerende wetenschappelijke paradigma’s van het nu. Dat is zinloos, want achterhaald, maar de wetenschappelijke business is te behoudend en conservatief om daarin verandering aan te brengen. Kortom, GBE kan niet out-of-the-box denken, althans dat kan worden afgeleid uit dit artikel. Dat is een gemiste kans. En ook de wil van de consument is een achterhaald standpunt omdat zij alleen het goedkoopste willen en dus volgt én gedraagt Shell zich als een gewillige slaaf van die mentaliteit. Nu al valt te voorspellen dat de huidige directie zich even snel als #MeToo tomeloos zal schamen om dit kortzichtige gedrag.

‘Iedereen die serieus analyses maakt, weet dat je de hele wereldeconomie binnen vijftig jaar opnieuw moet inrichten. Dat kan niet zonder CO₂-afvang. Een van de gevaren is dat Greenpeace uit oogpunt van socio-politiek populisme een visie promoot die het behalen van de doelstellingen die ze zelf zeggen na te streven, ondermijnt.’

Shell hanteert hier hetzelfde populisme dat zij Greenpeace verwijten en dat mag dit mammoetbedrijf kwalijk worden genomen. Alsof Greenpeace geen serieuze analyses maakt. Alleen alternatieve analyses waar Shell geen boodschap aan geeft. Enne, voor de goede orde: ik ben geen lid of donateur van Greenpeace om mijn onpartijdigheid te accentueren.

https://fd.nl/ondernemen/1275118/ik-moet-ervoor-zorgen-dat-shell-geen-dodo-wordt?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_SYSTEM.CAMPAIGNID_SYSTEM.MAILID&utm_medium=email&utm_content=20181024&s_cid=671