Tags

Palmt China de wereld in, inclusief Nederland? (Peter de Waard, Column De wereld, Economie/de Volkskrant, 18-10-18)

Tien jaar later was de Lissabon-agenda een fiasco geworden. De EU was verstrikt geraakt in een eurocrisis. Mondialisering en immigratie waren zo bedreigend geworden dat grenzen weer dichtgespijkerd moesten worden. Sindsdien dalen ijzeren gordijntjes neer: van Hongarije tot Sicilië. De Britten (tenslotte vond Churchill het woord uit) moeten er zelfs één creëren over de 500 kilometer kronkelige grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland. Intussen is China opgestoomd tot de één na grootste economische macht in de wereld. Drie jaar geleden lanceerde de Chinese premier Li Keqiang zijn Made in China die van dit land in 2025 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld moet maken op het gebied van ict- en milieutechniek.

Kortom, China wordt de nieuwe staatgerunde en meest superkapitalistische macht ter wereld, die het Westerse kapitalisme zal verslaan vanwege ons individualisme en egocentrisme, dat ons ‘oude’ en versleten vrije marktmechanisme binnen de kortste keren zal overvleugelen. De vrije markt bestaat immers niet meer vanwege de marktmanipulaties die wereldwijd bestaan. Je komt er als enkelvoudig en individueel ondernemer niet meer tussen.

En daarmee gaat onze ‘aloude’ democratie ten onder omdat ook onze nationale soevereiniteit alleen op papier nog een rol speelt en daarmee ook onze representatieve democratie, die de tand des tijds niet zal overleven (zie wat er nu in Italië gebeurt).

We worden dus noodzakelijkerwijs weggewalst door het nieuwe ‘imperialisme’ van de Chinezen, met hun communistische ‘eenheidsideologie’, maar dan een valse eenheid want communistisch. Maar dat is wél effectiever dan ons pluriforme veelheids-ideologie, want het tegendeel van ‘eenheid maakt macht’, omdat die ‘pluriformiteit’ – lees: versplintering – met multipartijenkabinetten die eenheid niet mogelijk maakt.

‘Zijn we er toch ingetuind’, om voetbalcommentatoren na de historische nederlaag tussen Duitsland en Oranje in herinnering te roepen , vanwege de idealistische Lissabonagenda van 2000 dat tot doel had van het Avondland in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld te maken, zoals De Waard ons terecht herinnert; blufpoker optima forma.

We kunnen ons kortom alleen maar redden dat we de EU tot een gezonde, gedemocratiseerde Unie weten te maken die beter functioneert dan die dictatoriale eenheidsworst van China, want een dictatuur blijft het en geen eenheidsideologie maar eenheidsdwang. Alleen daarom kan de EU nog steeds een vuist maken om te overleven en wel door een afscheid van de huidige kaste van oude regenten die nog steeds in ons midden zijn.

Daarom kunnen wij ons omvormen tot een digitale eenheidsplatform waarin iedere burger meetelt en geen communistische robotburgers als in China. Iedere dictatuur gaat immers ooit ten onder. En vanwege Trump met zijn nationalistische dictatuur kunnen we perspectief blijven op het ware democratische model zonder populistische trekken.

Laat iedere EU-burger meespreken op basis van een gezonde argumentatie en niet langer meer door populistisch gebral, die tegen alle mondiale beschavingsnormen ingaat, zoals het Vluchtelingenverdrag om een voorbeeld te noemen.

We mogen Peter de Waard dankbaar zijn voor zijn eye-operer!

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/palmt-china-de-wereld-in-inclusief-nederland-~b0c9f2b2/

 

Advertisements