Tags

Kamerlid Van Gerven (SP) werd tijdens een vraag aan een spreekster, vanwege een te lange inleiding in de aanloop naar een concrete vraag, door de Kamervoorzitter het woord ontnomen. Van Gerven wilde vervolgens een ordevoorstel doen omdat hij vond dat Arib met twee maten mat.

Waarom vind ik dat Arib terecht heeft ingegrepen? Omdat ik Van Gerven uit zijn vorige Kamerperiode al heb leren kennen en daarom weet dat hij vindt dat hij breedvoeriger moet kunnen spreken vanwege zijn status als huisarts, die hij was voor zijn Kamerlidmaatschap.

Naar mijn mening maakt hij een denkfout omdat het toelichten van een diagnose aan de patiënt noodzakelijk is in de spreekkamer, maar niet in de Kamer als ’s lands vergaderzaal. Hij mag en moet zelfs als uitgangspunt nemen dat woordvoerders op het terrein van de Volksgezondheid deskundigen zijn (al is dat waarschijnlijk niet altijd het geval), waardoor een ‘goedbedoelde’ inleiding volstrekt onnodig is, en overige toehoorders op de publieke tribune en luisteraars thuis zal vervelen met zijn gebruikelijke, te lange, teksten.

Ook zij opgemerkt dat er steeds vaker moet worden ingegrepen door de Voorzitter vanwege Kamerleden die steeds vaker hun twee – als ik me niet vergis – minuten vraagtijd aan de interruptiemicrofoon overschrijden. Vele Kamerleden zijn daarop niet ingesteld en overtreden zelfs de afspraken moedwillig, zo is mijn indruk. Het lijkt vaak een middelbare school waar scholieren aldus expres hun leraar uitdagen. Kamerleden overtreden daarmee veelvuldig hun eigen afspraken in het Reglement van Orde. Wat een ‘geweldig’ goed voorbeeld voor de buitenwereld van de Haagse kaasstolp!

Wat mij betreft geeft Arib nog te veel ruimte voor deze ‘overtredingen’ omdat de kwalijke gewoonte schering en inslag zijn geworden. Er is aldus een gewoonte ontstaan om een zin zogenaamd volledig af te ronden, terwijl er vele bijzinnen aan vast worden geplakt. Er zijn bepaalde Kamerleden die daarvan stelselmatig misbruik van maken. Ik noem vanzelfsprekend geen namen, maar kan ze zo opnoemen. Zo frequent komt dat voor.

Laat de Kamervoorzitter een keukenwekker mogen hanteren om na het passeren van de 2 minutengrens  –  of welke tijd ook afgesproken is – een alarmgeluid  te laten afgaan dat de vraagtijd is afgelopen. En na 3 seconde wordt de microfoon afgesloten. Daarmee is de burgerbelangstelling gediend.

Ik wens u mevrouw Arib alle succes toe met deze soms dwarse ‘schoolklas’, waardoor het gezag en eerbied voor de Kamerleden niet groeit.

Met vriendelijke groet van een geïnteresseerde en regelmatig virtueel aanwezige burger!

JWJ