Tags

‘Je kunt in een democratische rechtstaat niet zomaar moskeeën sluiten’ (Ewout Klei, Samenleving/de Kanttekening Magazine, oktober 2018)

Voor mij een rommelig artikel want er worden onvolledige uitspraken gedaan.

‘n de eerste plaats de uitspraak van burgemeester Halsema, die door Roberson wordt geciteerd. Maar ik  vermoed dat deze Amerikaans-Nederlandse journalist de spelregels van de plaatselijke politiek niet kent, aangezien de burgemeester in het openbaar altijd namens de gemeenteraad spreekt of dat behoort te doen. Die uitspraken worden dus altijd gedekt door de meerderheidsopvatting.

En er is niets mis met de uitspraak dat ‘je in een democratie niet zomaar moskeeën kunt sluiten’, aangezien formeel ‘niet zomaar’ gebonden is aan strikte wettelijke normen: uitspraken mogen niet strijdig zijn met wet- en regelgeving en al helemaal niet met het strafrecht.

Nu blijkt de praktijk heel weerbarstig, want daarover kan burgemeester Pauline Krikke van Den Haag over meepraten. Bewijs het maar eens juridisch dat een opmerking ook werkelijk haatzaaien is. Of dat een uitspraak dat ‘vrouwen ondergeschikt zijn aan de man’, ook strafwaardig is. Rechters hebben dus erg veel moeite om duidelijkheid te scheppen.

Mijn idee zou zijn dat de basiswaarden uit de Grondwet strikt moeten worden toegepast en dan valt in mijn opvatting Wilders direct door de mand door moskeeën te willen sluiten en de Koran verbieden. Dat is strijdig met het respect dat in de Grondwet wordt gevraagd – lees: geëist –n vanwege de godsdienstvrijheid. Maar als zelfs de Tweede Kamer daarover geen uitspraak durft te doen, dan houdt het voor mij op; althans in deze fase van zwijgzaamheid in de politiek, buiten het geblaat van de populisten om. Ik zelf ben nu met een herhalingscursus van het staatsrecht bezig en ik denk erover om tegenstrijdige grondwaarden een serieuze studie te beginnen met het doel om dit te publiceren. Het feit dat er zoveel misverstanden bestaan over deze constitutionele zaken stemt tot ongemak en droefenis.’

Dat Sylvana Simons van BIJ1 de uitspraken van Halsema niet vindt kunnen, is haar mening, maar staatsrechtelijk is dat volgens mij ongeldig. Ik ken haar programma ook niet.

Wordt vervolgd