Tags

Wilma Kieskamp, Trouw, 30 september 2018 digitaal (gepubliceerd op 1-10-18)

Minister Sigrid Kaag voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking vindt dat de democratische rechtsstaat in Nederland veel luider verdedigd moet worden. Ook als weerwoord op PVV en Forum voor Democratie.

Er heerst in Nederland een ‘donkere en dreigende stilte’ als het gaat over het opkomend populisme en de bedreigingen daarvan voor de democratische rechtsstaat. Dat vindt D66-minister Sigrid Kaag. Politiek en samenleving moeten volgens haar duidelijker weerwoord geven op ‘het kabaal van de stem van de angst’.

In de Abel Herzberglezing, vandaag gehouden in Amsterdam, zegt de minister dat ook in Nederland de democratische waarden worden bedreigd. Mensenrechten en internationale samenwerking staan wereldwijd onder druk. Kaag noemt het “onverteerbaar dat delen van de samenleving vatbaar zijn voor halve waarheden, manipulatie, fake news, die de internationale orde typeert als ‘cultuur-marxistisch project”.

Dit zijn volstrekt juiste opmerkingen en het is aan deze onconventionele minister te danken dat deze waarschuwende woorden eindelijk eens kunnen worden uitgesproken.

Voorschot

Als een van de bekendste ministers van dit kabinet en als belangrijke naam binnen haar partij D66, neemt Kaag met deze uitspraken een voorschot op de Europese verkiezingen in mei 2019. Ze noemt zichzelf iemand die ‘onbeschroomd gelooft’ in internationale samenwerking, de rechtsstaat en de Europese Unie.

Zonder de PVV en Forum voor Democratie bij naam te noemen, kritiseert de minister daarbij de ideeën van Geert Wilders en Thierry Baudet. Die ideeën krijgen te weinig repliek, vindt Kaag. “Er heerst een bepaalde stilte in de samenleving, in de politiek. De stilte van wel horen wat er geroepen wordt, maar het er niet over hebben, en er ook niet echt iets aan doen”, aldus Kaag. De Herzberglezing wordt jaarlijks georganiseerd door debatcentrum de Rode Hoed en Trouw.

Wat een verademende eerlijkheid en fris geluid in onze archaïsche politieke cultuur!

Kaag verwijst onder andere naar plannen om de koran te verbieden, of de bouw van nieuwe moskeeën, zoals de PVV onlangs voorstelde. Ook waarschuwt de D66-minister dat “mensen worden verleid met een bedrieglijke notie van een romantisch 19de-eeuwse nationalisme”. Dat is een openlijke hint naar Forum voor Democratie. De minister ziet ook buiten de politiek een stilte die haar niet bevalt. Van cabaretiers die bepaalde grappen niet durven maken uit angst voor bedreiging, tot mensen die niet durven protesteren tegen racistische opmerkingen.

Identiteit

“Deze stilte draagt een sluipend gevaar in zich; dit bedreigt onze waarden en uiteindelijk ons allemaal”, aldus Kaag. Zij vindt dat het debat over identiteit in Nederland te somber en te negatief is. “Het is ieders recht je eigen identiteit te bepalen”.

Maar toch niet de aloude, maar verkeerde ‘integratie met behoud van de eigen cultuur’ van de jaren tachtig en die op chaos is uitgelopen? Onnadenkend kun je met terugwerkend inzicht zeggen, ware het niet dat niemand enig benul had hoe het integratiebeleid (onder aanvoering van oud-Kamerlid en de speciaal benoemde topambtenaar Molleman) opgezet moest worden. Het was ook een novum wat beleidsvorming betreft.

Dank aan Trouw voor deze puntgave aankondiging van deze bijeenkomst dat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden!

https://www.trouw.nl/samenleving/sigrid-kaag-stilzwijgen-over-populisme-is-gevaarlijk~a662c2c5/