Tags

Door de ‘bedroom tax’ schoot UKIP omhoog (Caroline de Gruyter, Column In Europa, In het nieuws/nrc.nl, 29-9-18)

Soms lijkt het alsof de opkomst van radicale partijen een reactie is op de globalisering, en vooral één aspect daarvan: migratie. Populisten tieren tegen migranten, vluchtelingen en de kosmopolitische elite. Maar Trumps uithaal naar de OPEC en de Italiaanse begrotingsperikelen tonen dat deze partijen tot uitersten willen gaan om de koopkracht van de gewone man te verbeteren.

Hier wordt een verband tussen opkomst van radicale partijen vanwege de globalisering geopperd of gesuggereerd, waarvan de meeste mensen wel denken dat het juist is, waaronder ik zelf, maar waarvan ik weet dat deze (wetenschappelijk) niet bewijsbaar is. Het gaat immers om de financiële inhaligheid van multinationals die niet alleen besloten boekhoudingen hanteren maar ook vanwege hun juridische constructies naar hartenlust voordelige arrangementen met betrokken regeringen kunnen afsluiten, waar niemand vat op krijgt en waar ook geen journalist wordt toegelaten.

Het aloude geloof van de klassieke liberale economische theorie van de vrije markt dat met de groei van de mondiale welvaart ook het welvaartspeil van betrokken bevolking stijgt is onbewezen en zelfs onbewijsbaar als naar de gemiddelde bevolkingswelvaart wordt gekeken. Gewone boeren, visserij en industriële werknemers worden er niet rijker van, want alle winsten die multinationals en aanverwante leveranciers werken in gebieden waar de belastinginning niet zo geperfectioneerd is als in de EU en waar even grillige inkomensverschillen bestaan als in de VS. Hoezo rechtvaardige inkomensverhoudingen?

Op deze wijze geredeneerd val dus die oude filosofie van de ‘invisible hand’ van Adam Smith geheel in duigen en vanwege e onvoltooide en halfbakken inhoudelijke karakter van het internationale recht, ontstaat er gewoon een Hollywood-scenario van het Wilde Westen waarin al die multinationals gewoon hun gang kunnen gaan.

Ook veel nationale wetgevingen zijn nog zo archaïsch ingericht en inhoudelijk 19e eeuws dat moderne ethische normen niet kunnen worden toegepast. Kortom, het armste deel van de wereldbevolking lijdt in ernstige mate, ook al gaat de nationale welvaart statistisch vooruit vanwege iets groeiende bedrijvigheid. Maar het stelt niets voor.

In dat kader kan iedere protestpartij of populistische beweging profiteren door het gevoel van onrechtvaardige behandeling van de eigen regering waar het altijd tekortkomt en achterblijft bij de economisch leiders van het betrokken land.

Mondiale techniek maakt het dus mogelijk dat er gemakkelijke revoltes ontstaan vanwege deze onrechtvaardigheden en oneerlijk beleid, want de niet-Westerse delen van de wereld ontkomen niet aan corruptie en nepotisme, zelfs tot in Turkije van Erdogan.

En dus is binnen deze logica bezien het beleid van Rutte met zijn persoonlijke inzet van een afschaffing van de dividendbelasting eerder een bijdrage aan het ontstaan en verdere groei van het populisme dan omgekeerd, welvaartsconsolidatie. Wat hij namelijk vergeet is dat de ‘volksintuïtie’ helder is dan ‘Volksempfinden’. Het volksgevoel komt namelijk neer op populisme, maar de volksintuïtie niet. Volksgevoel komt namelijk neer op onbekendheid en onkunde over wat er in de politiek speelt en hoe die vraagstukken moeten worden geanalyseerd.

Daarom komt 99% van populistische uitspraken uit op het verspreiden van onzin en onzinnigheden, waar geen student een examen mee kan halen. Het gaat om volksintuïtie aangezien dat  neerkomt op het collectieve onderbewustzijn (C.G. Jung) dat altijd gelijk heeft want de menselijke intuïtie weet gelijk heeft en wie niet. iedere populist heeft ongelijk, maar dat zal eerst door een nieuw politieke-psychologisch onderzoek moeten worden aangetoond.

Een tweede vraag aan de auteur is waarom migratie iets met globalisering te maken heeft. In deze tijden met smartphones ziet iedereen dat je in het Westen moet zijn voor de (superieure) welvaart vergeleken bij het Oosten, laat staan Zuiden, maar dat verklaart de levensgevaarlijke reizen en avontuurlijke vluchtwegen niet, want niemand is onder die omstandigheden zeker van zijn leven en onderling wordt ook genoeg uitgewisseld aan risico’s. Geen vluchteling immers zonder smartphone zo laten tv-journaals ons zien.

Wel ‘rijke’ vluchtelingen vanwege de criminele mensenhandel. Paradoxaal dus, en dus kan het niet anders zijn dat de thuislandsituatie zo tot wanhoop drijft, dat alles beter is dan maar thuisblijven. In dat geval is de wereld dus het omgekeerde beeld geworden van een hoogstaande beschaving, want dit zijn schrijnende taferelen en hemeltergende praktijken. Wij als rijke Westen zullen nooit meer van deze migrantenstromen afkomen, want dat past niet in het businessmodel van die mensenhandelaren. En wie van de auteurs van globalisering had ooit gedacht dat mensensmokkelaars zo’n prominente rol zouden gaan spelen? Het leven is vol verrassingen…

In de woorden van de columniste:

‘Dit raakte de minst bedeelden. Het zijn precies díe maatregelen die sterk correleren met stijgende steun voor de SD. Mensen die erop achteruit gingen, gingen naar de SD. Waarom niet naar de sociaaldemocraten? Simpel, zeggen de onderzoekers: die komen uit sociale klassen die minder geraakt werden door de hervormingen. En de SD bracht ‘nieuwe’ politici in het veld: losers die nooit eerder politiek actief waren geweest. Kiezers herkenden zichzelf in hen.’

‘Wat deze studies aantonen: mensen die door bezuinigingen geraakt worden, zijn niet per se anti-immigratie of anti-elite. Ze verliezen alleen hun vertrouwen in de staat en politici – ‘het systeem’ – als blijkt dat nieuwkomers moeten mee-eten uit hun krimpende ruif, terwijl grote bedrijven bevoordeeld worden met, bijvoorbeeld, afschaffing van de dividendbelasting.’

Het hele beleid in het Westen moet dus op de schop, omdat deze ‘invulling’ of ‘praktijk’ van de globalisering het einde van onze beschaving zal betekenen. Zoveel is duidelijk geworden. En dan sluit ik me aan bij het slotwoord van De Gruyter:

Merkwaardig hè, dat je populisten nodig hebt om dit aan de kaak te stellen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/28/door-de-bedroom-tax-schoot-ukip-omhoog-a1911060