Tags

[bron: Ivan Krastev, NA EUROPA. Boom 2018]

‘De Europese Unie is in tegenstelling [of ten minste vergeleken bij, jw] tot de Habsburgse monarchie een ‘democratisch rijk’, een vrijwillige quasifederatie van democratische staten waarin de rechten en de vrijheden van burgers gegarandeerd zijn en waarbij zich alleen democratieën mogen aansluiten. Ondanks dat verschil vormt de vraag naar de democratie echter opnieuw de kern van de Europese problemen. Terwijl de massa in het geval van het Habsburgse Rijk haar hoop had gevestigd op de democratie, is ze in de huidige EU vooral gedesillusioneerd. De algemene stemming in Europa laat zich als volgt samenvatten: een van de redenen waarom zoveel mensen sceptisch zijn over democratie, is omdat ze gelijk hebben. Uit het onderzoek ‘Future of Europe’ van 2012 bleek dat slechts een derde van alle Europeanen gelooft dat hun stem ertoe doet op EU-niveau, en slechts 18 procent van alle Italianen en 15 procent van alle Grieken gelooft dat hun stem er überhaupt toe doet in hun eigen land.’ (p.73)

Hier is dus iets grondig mis. Maar dat wisten we al, maar nu ook onderzoekmatig bevestigd. Werk aan de winkel voor de nieuwe Commissie die volgend jaar aantreedt.