Tags

De coalitie vertraagt duurdere klimaatmaatregelen, waar experts juist op aandringen. En Kamerleden die woedend reageerden op het registreren van ras en geloof bij wapenvergunningen, blijken daar zelf al zwijgend toestemming voor te hebben gegeven.

Emilie van Outeren, nrc.nl, 28-9-18

TE VAAG: De afspraken afkomstig van de zogeheten ‘klimaattafels’ zijn te vaag om echt door te rekenen. In plaats daarvan komt het Planbureau voor de Leefomgeving vandaag met een analyse van de plannen die tot een halvering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 moeten leiden. De Volkskrant heeft deze al bemachtigd en schrijft dat veel meer daadkracht en concrete maatregelen nodig zijn om de doelstelling te halen. “Vrijwel altijd ontbreken qua instrumentatie de details, terwijl die het verschil kunnen maken tussen al of niet succesvol beleid”, luidt de PBL-kritiek. Opnieuw wordt benadrukt welke maatregel echt zou helpen: rekeningrijden. Maar die is in het regeerakkoord tot taboe verklaard.

Te laat: De uitwerking zorgt voor zo veel onenigheid in de coalitie dat de deadline voor een klimaat- en energieakkoord dit jaar in ieder geval niet gehaald wordt, meldt de NOS. Vorig jaar kreeg het kabinet een onvoldoende van het PBL voor de maatregelen die in het regeerakkoord werden aangekondigd.

Dit kan gebrek aan professionalisme genoemd worden. Deadlines moeten met discipline gehaald kunnen worden. Anders schort er iets in de werkwijze en organisatietalent.

Te duur: VVD en CDA hangen aan de rem. Het PBL schat de prijs van de energietransitie al een miljard euro hoger dan een jaar geleden (maximaal 4,3 miljard in plaats van de eerdere raming van 3,3 miljard). Deze week dreigde de werkgeverslobby – zelf gesprekspartner aan die klimaattafels – dat vervuilende industrie naar het buitenland zal verkassen. Ook zijn de partijen bang voor electorale woede als de energierekening voor consumenten flink stijgt. Nieuws dat windparken op zee nog steeds met subsidie gebouwd moeten worden, in tegenstelling tot wat Klimaatminister Eric Wiebes eerder zei, helpt in zo’n week niet.

Wat een chaos weer.

TE MOEILIJK: Tijdens de hoorzitting met experts over non-lethal assistance aan Syrische rebellen gisteren ging het vooral over de zin en onzin van interventies in conflictgebieden. “Voor politici in democratieën is niets doen altijd heel moeilijk”, sprak voormalig Syrië-gezant Koos van Dam de hele Kamer aan. Hij verdedigde dat spullen van Buitenlandse Zaken terecht waren gekomen bij strijdgroepen waarvan duidelijk was dat ze mensenrechten schonden. Het echte vuurwerk bewaren Kamerleden voor het debat met minister Stef Blok volgende week, maar de rot in de coalitie werd toch even zichtbaar. Sven Koopmans (VVD) kan de kritiek van de christelijke coalitiepartijen op Blok niet uitstaan en belandde in een venijnige woordenwisseling met Joël Voordewind (ChristenUnie). De oppositie hoefde alleen maar toe te kijken. Morgen verschijnt een nieuwe aflevering van podcast Haagse Zaken over deze kwestie.

Wordt er nu echt een principieel verschil zichtbaar tussen het vorige 2-partijenkabinet en de huidige 4-coalitie? Is het een kwestie van profileringsdrift of van gebrek aan politiek professionalisme?

TE VERWARREND: Grote verwarring ontstond er gisteren over een plan van Justitieminister Ferd Grapperhaus nadat de Volkskrant had gekopt “kabinet wil van iedereen die wapenvergunning aanvraagt of verlengt voortaan ras of etnische afkomst vastleggen”. Dat bleek net genuanceerder te liggen. Grapperhaus’ voorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie behelst dat gevoelige gegevens zoals ras en religie niet worden uitgesloten wanneer wordt onderzocht of een individu radicale ideeën heeft. En dat de politie die gegevens mag delen met andere landen. De Kamerleden die zich gisteren roerden, hebben in het voorjaar al toestemming gegeven dergelijke informatie te laten meewegen toen de privacywet per hamerstuk werd aangepast, ontdekte verslaggever Liza van Lonkhuyzen.

Ja, nu blijkt maar weer dat tijden veranderen want als ‘niet [kan] worden uitgesloten wanneer wordt onderzocht of een individu radicale ideeën’ ook aan de orde kan zijn als er sprake is van een aanvraag wapenvergunning. Die burgers mogen niet gediscrimineerd of uitgesloten worden, maar als een aanvraag van een dergelijk iemand moet worden behandeld, hoe reageer je dan als overheid? Niet eenvoudig te beantwoorden.