Tags

Zoals ik in een reactietweet (@RoyDuf) al aangaf, was het rechterlijk oordeel ten tijde van Hans Janmaat nog niet bekend gevorderd en processen van Wilders in dit decennium, that the freedom of meningsuiting strong has renged door alle uitspraken als een meningsvrijheid te verdedigen. De rechter is er terecht in meegegaan, mede door toedoen van zijn advocaten. En toen was het waarschijnlijk dat de tolerantie van de rechter en anders de internationale vluchtelingenverdragen, wil dat er geen vreemdelingen kunnen worden toegelaten. Onderstaande column van Max Pam is dus voorbarig én aanvechtbaar. De auteur heeft mij als geen rekening gehouden met de inherente ontwikkeling van de jurisprudentie, als altijd in ontwikkeling is; geen statistische aangelegenheid maar een duidelijk dynamische.

Vol = vol (Max Pam, BEWERINGEN & BEWIJZEN, Opinie & Debat / de Volkskrant , 26-9-18)

Willem Frederik Hermans was een van de eersten die zei dat Nederland vol was. Hij emigreerde en ging in de miljoenenstad wonen (digitale editie)

Ineens staat de bevolkingspolitiek weer op de politieke agenda. Paul Scheffer (politicoloog) en Jan Latten (demograaf) hebben de officiële kaart. Scheffer is de man de grote lijnen. Latten kijk op microniveau, getuige het interview dat hij aan deze krant gaf. In zijn research to the bevolkingsopbouw has Latten under more gekeken to sociale class, marriage, separation and moderne ways of togetherwonen. Dat kan ook leuk anders zijn met zo’n achternaam.

Er zal nu een studie komen, die de vraag moet beantwoorden of Nederland in de jaren 2020, 2030 of 2060 te vol is geworden. Ik wens de opstellers veel succes, want er is geen onderwerp dat zo met taboes en emoties wordt omgeven als de bevolkingspolitiek. De kern van de kwestie is: hoe houden wij een massale immigratie uit Afrika tegen en hoe voorkomen wij dat zich hier mensen vestigen die weinig op hebben met vrouwenrechten, homo-acceptatie en met andere liberale waarden?

Ik wens de opstellers ook veel succes toe, maar op andere gronden dan Pam als auteur. Wetenschappelijk is een dergelijk concreet antwoord onmogelijk want de wereld kan in 2060, maar ook in 2030 geheel veranderd zijn. De vraag is dus waarom Latten die opdracht heeft/zal aanvaarden? Het kunnen alleen statistische ontwikkelingsperspectieven worden en anders niet.

Er waren vast nog anderen, maar schrijver (en fysisch geograaf) Willem Frederik Hermans was een van de eersten die zei dat Nederland vol was. Beroemd is zijn uitval in de roman Ik heb altijd gelijk, waarin hij zijn hoofdpersoon laat zeggen: ‘De katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien er op los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet!’ (…)

Dat kon natuurlijk niet en Hermans kreeg een proces aan zijn broek. Hij werd overigens vrijgesproken, omdat een schrijver niet verantwoordelijk is voor de uitspraken van zijn personages. (…)

Interessant is de vraag of de huidige rechter hetzelfde oordeel zou hebben gegeven als toen. Daar kan waarschijnlijk een scriptie aan gewijd worden.

En toen kwam drs. Hans Janmaat van de Centrumpartij en daarna van de Centrum Democraten. Hij zei ‘Vol = vol’ en ‘Eigen volk eerst’. Daarvoor werd hij door de rechter veroordeeld. Achteraf bezien, is dat een bespottelijke veroordeling geweest. Vol = vol is een tautologie, zoals kat = kat, of a = a. En leg verder maar eens uit dat ‘Eigen volk eerst’ niet mag, maar ‘Eigen volk tweets’ wel.’ (…)

Vanwege de historisch verslagen verschillende contexten kan worden vastgesteld dat geen sprake is van ‘een bespottelijke veroordeling’. Of vol = vol behalve taalkundig ook juridisch als een tautologie wordt opgevat, is maar de vraag. Want een zuiver politieke uitspraak kan niet als een letterlijk taalkundige vraagstuk worden aangepakt.

Janmaat werd een paria in de politiek en in de samenleving.

(…)

Vermoedelijk zal de geschiedenis zich niet herhalen, want Paul Scheffer en Jan Latten zijn heel andere figuren dan Janmaat. Zij zijn ook heel voorzichtig in hun uitspraken, want ‘eerst moet over de consequenties worden nagedacht’. (…)

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/willem-frederik-hermans-was-een-van-de-eersten-die-zei-dat-nederland-vol-was-hij-emigreerde-en-ging-in-de-miljoenenstad-parijs-wonen~bd62986d/

 

Advertisements